Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin płatności podatku akcyzowego
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30988 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skarga na przewlekłość postepowania prowadzonego przez dziekana uczelni wyższej

Syn ma problem z uczelnią. Uważam, że uczelnia postępuje niezgodnie z prawem. Od października 2008 roku załatwia wpis na listę studentów, ale nie otrzymuje żadnej pisemnej odpowiedzi mimo, iż po skreśleniu odwołał się na piśmie do rektora

Słowa kluczowe: skarga administracyjna
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Skazany na Karę grzywny jest ewidencjonowany w krajowym rejestrze karnym

§ 4 kodeksu karnego, w razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Na wniosek skazanego sąd może zarządzić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 lutego 2009

Współwłaściciel nieruchomości winien uzyskać zgodę na budowę od pozostałych współwłaścicieli

Jestem po rozwodzie z prawomocnym wyrokiem. Obecnie z wniosku byłego męża toczy się postępowanie o podział majątku, którego główną i sporną część stanowi działka budowlana. Były mąż rozpoczął na niej budowę pomimo, że i on i ja jesteśmy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2009

Nie można dokonać zamiany mieszkania komunalnego na lokatorskie spółdzielcze

Mam mieszkanie komunalne, które chcę zamienić na większe (spółdzielcze lokatorskie). Znalazłam osobę zainteresowaną zamianą, ale ona ma ok. 14 tys. złotych zadłużenia i została pozbawiona członkostwa w spółdzielni. Ma dostać mieszkanie socjalne

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 marca 2009

Orzeczenie rozwodu na pierwszej rozprawie w sprawie o rozwód

Mąż złożył pozew o rozwód bez orzekania o winie. Zgadzam się ze wszystkimi punktami pozwu - oprócz wysokości alimentów na dwoje dzieci. Co zrobić, żeby sąd orzekła o rozwodzie już na pierwszej rozprawie, ale przy podwyższeniu kwoty alimentów

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2009

Zmiana obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko - po nowelizacji prawa rodzinnego

Czy jest możliwość ustania obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko, które upośledzone jest w stopniu lekkim, którego prawnym opiekunem jest jego matka, ale opiekuje sie nim babcia, a matka żyje w innym związku. Jak można sprawdzić czy

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2009

Darowizna na rzecz osoby, która nie jest uprawniona do zachowku

odpłatną. Fakt zastrzeżenia świadczenia na rzecz darczyńcy lub osoby trzeciej nie odbiera tej czynności cech nieodpłatności, jest to darowizna (obciążliwa). Natomiast inną czynnością prawną jest umowa dożywocia. W myśl art. 908 § 1 k.c. jeżeli w zamian za

Słowa kluczowe: darowizna, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Możliwość obrony przed egzekucją prowadzoną na podstawie prawomocnego wyroku sądu

rozprawy? Jakie są terminy przedawnień zobowiązań czynszowych? Chciałbym także uzyskać uzasadnienie wyroku, jak to zrobić jeśli minęły urzędowe 7 dni przysługujące na złożenie wniosku o uzasadnienie?

Biorąc za podstawę opis stanu faktycznego, należy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2009

Bezpodstawne wzbogacenie nie może opierać się na stosunkach umownych

W grudniu 1999 roku, kupiłam mieszkanie. Mieszkanie było kupione przeze mnie i mojego chłopaka, ale akt notarialny był sporządzony tylko na mnie. Mój chłopak na zakup mieszkania dał kwotę 50 tys. zł, na co dowodem jest dobrowolna umowa, sporządzona

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2010

Ograniczenia inwestycji na terenie objętym programem Natura 2000

obszar Natura 2000, który stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk oraz specjalnej ochrony ptaków, mając na uwadze zachowanie poszczególnych cennych lub zagrożonych składników różnorodności biologicznej. Kwestie szczegółowe w tym zakresie reguluje Ustawa

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2010
« Poprzednia 1 … 243  |  244  |  245  |  246  |  247 … 3099 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.