Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30933 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zbycie udziału we własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego

Nie przeprowadziliśmy sądowego podziału majątku po rozwodzie. Były mąż zrzekł się prawa do mieszkania spółdzielczego własnościowego na piśmie ale nie potwierdzonym przez notariusza, wyprowadził się i wymeldował i twierdzi że to wystarczy. Jak mogę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lutego 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Przeniesienie otrzymanej w spadku własności nieruchomości na dzieci

Pani poprzez np. umowę darowizny. Z uwagi na fakt, że umowa dotyczyć będzie przeniesienia własności nieruchomości, musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Notariusz dokona sporządzenia aktu notarialnego, w którym złoży Pani swoje

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2008

Nie można wypowiedzieć najmu zawartego na czas określony

Jestem najemcą lokalu pod sklep na czas określony. Chcę wcześniej wypowiedzieć umowę. W umowie nie ma mowy nic o warunkach wypowiedzenia. Jaki obowiązuje mnie termin wypowiedzenia? Jak tę sprawę rozegrać, żeby rozwiązać umowę jak najwcześniej

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 lutego 2009

Jak objąć sądowenie spadek - postępowanie spadkowe

dokonanie działu spadku. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2006

Zapłata za towar wyłudzony przez wykonawcę

otrzymał zapłatę co potwierdził dowodem przyjęcia gotówki KP. Pieczątki którymi się posługiwał były podrobione a firma pod którą pracował jak się później okazało nie istnieje i nigdy nie istniała. Na KP złożył swój podpis. Po upływie terminu płatności sklep

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2008

Odpowiedzialność pełnomocnika w przypadku zawierania umowy kredytu

Jestem pełnomocnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezes jest na urlopie i prosi mnie o podpisanie umowy kredytowej. Czym skutkuje mój podpis? Czy istnieje niebezpieczeństwo, że poniosę odpowiedzialność finansową w przypadku

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2009

Prawo zastawu na rzeczach wniesionych do wynajmowanego lokalu

We wrześniu 2003 z powodu zaległości czynszowych wypowiedziano mi umowę na lokal, w którym prowadziłem działalność gospodarczą. Właściciel lokalu (osoba prawna) jednocześnie uniemożliwił mi zabranie z lokalu narzędzi i wyposażenia będących moją

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2006

Zażalenie na postanowienie sądu w sprawie alimentów i zabezpieczenie roszczenia

Sprawa dotyczy złożenia zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji o zawieszeniu rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku. W grudniu ub. roku sąd wydał wyrok zaoczny zasądzając mi alimenty od męża w kwocie 700 zł miesięcznie i nadał mu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Odpowiedzialność pracownika zatrdunionego na umowę zlecenie za szkodę wyrządzoną pracodawcy

, będzie także to jakie zapisy posiada zawarta przez Pana umowa z pracodawcą, to jakie obowiązki w tej umowie zostały na Pana nałożone. Z opisanego przez Pana stanu faktycznego można domniemywać, że wykazanie Pana odpowiedzialności może być trudne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lipca 2006

Zgoda ojca dziecka na wyjazd dziecka poza terytoriu RP

Moje pytanie dotyczy wyjazdu z dziećmi na stałe poza granice Polski. Czy potrzebna jest na to zgoda ojca dzieci (który nie jest moim mężem i nie żyjemy obecnie razem). Ojcu dzieci przysługują prawa rodzicielskie ale to ja je wychowuje, on nawet

Słowa kluczowe: alimenty, władza rodzicielska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006
« Poprzednia 1 … 238  |  239  |  240  |  241  |  242 … 3094 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.