Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30935 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą niezdolność do pracy

pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Przepis ten wskazuje zatem na dwa okresy ochronne, w zależności od stażu zakładowego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Spółka osobowa może zatrudnić wspólnika na podstawie umowy o pracę

to również sami. Czy możemy sami zatrudnić się na podstawie umowy np. o dzieło lub pracę w ramach tych czynności? Czy wynagrodzenia z tych umów moglibyśmy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu naszej spółki?

Spółka jawna jest spółką osobową

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Rozwiązanie umowy o pracę w razie niedostarczenia przez pracownika w terminie zwolnienia lekarskiego

Pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym do dnia 31 grudnia ub. roku i do 3 stycznia b. roku nie poinformował pracodawcy o dalszych zamierzeniach tzn. ewentualnej kontynuacji tego zwolnienia czy tez powrocie do pracy czy nie przekazał

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 stycznia 2014

Obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletniego dziecka

to z uwagi na to, iż skończył on studia i podjął pracę to jest w stanie sam siebie utrzymywać, i nie musi Pan świadczyć na jego rzecz alimentów. Jeżeli jest zgoda pomiędzy wami, że nie musi Pan ich już płacić to wystarczy umowa pomiędzy Panem a synem

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lipca 2006

Wprowadzenie w błąd przez sprzedawcę może skutkować uchyleniem się od skutków zawartej umowy

napisane, że termin odbioru samochodu strony ustalają na 6 miesięcy. Następnego dnia, po przeczytaniu umowy zadzwoniłem do sprzedawcy i powiedziałem, że mnie oszukał. Sprzedawca kazał mi się nie martwić i powiedział, że to tylko standartowa umowa i samochód

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2008

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy musi mieć określony charakter

czynienia ze świadczeniem pracy na podstawie stosunku pracy, czy też świadczeniem na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Osoba w wielku powyżej lat 16 (młodociany) może zostać zatrudniona na podstawie umowy o pracę przy lekkich pracach. Tak samo jak

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 grudnia 2010

Nieuczciwa firma budowlana

jej zakończyć w terminie. Firma wystawiła na kartce papieru rachunek, bo jak się okazuje nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej. Teraz chce ode mnie pieniądze za wynajem rusztowania i zapłatę jakby wszystko zrobili. Jeżeli nie zapłacę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Nabywca nieruchomości zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową nie jest zobowiązany do zwrotu zaliczek na fundusz remontowy

. Reasumując, jeżeli umowa sprzedaży nieruchomości ani żadna inna umowa zawarta pomiędzy sprzedającym a kupującym, nie określa warunków zwrotu jakichkolwiek środków, to sprzedający nie może domagać się od kupującego ich zwrotu. Wpłacona zaliczka na fundusz

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

Pracodawca, który nie zawrze z pracownikiem umowy na dokształcanie, nie może żądać zwrotu poniesionych kosztów w razie rozwiązania umowy przez pracownika

W 2009 roku podjęłam studia podyplomowe, za które zapłacił zakład pracy. W związku ze studiami nie została podpisana żadna umowa lojalnościowa między mną a pracodawcą. W tym roku złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

Kredyt wzięty przez współkredytobiorców może powodować wzajemne roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie

ograniczone poprzez ustanowienie innych zabezpieczeń spłaty kredytu (w zasadzie banki godzą się tylko w takim przypadku na ustanowienie kaucji na rachunku). Nadto umowa taka wymagałaby ponownego przeliczenia zdolności kredytowej kredytobiorcy, który ma nadal

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2010
« Poprzednia 1 … 235  |  236  |  237  |  238  |  239 … 3094 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.