Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30988 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozdzielność majątkowa po zawarciu małżeństwa

Żyję w konkubinacie z moją przyszłą żoną od 18 lat. Dorobiliśmy się córki i domu, wybudowaliśmy wspólnie dom na mojej działce, nabytej przeze mnie jeszcze przed poznaniem konkubiny. Praktycznie cała nieruchomość należy do mnie, konkubina nie

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 września 2008

Zgoda na odbywanie nauki nie jest tożsama ze skierowaniem na studia

Jestem żołnierzem zawodowym. Czy jeśli dostałem w 2002 roku zgodę od dowódcy jednostki wojskowej na podjęcie nauki w uczelni niewojskowej, to czy zostałem na te studia skierowany przez dowódcę i czy czas spędzony na zajęciach (jeśli przebywałem w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 7 października 2008

Darowizny dokonane na rzecz osób uprawnionych do zachowku zaliczone są na należny im zachowek

dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. W opisanym stanie faktycznym, Pana matka jest osobą uprawioną do zachowku, zatem dokonane na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2008

Zbycie mieszkania nabytego z bonifikatą na rzecz rodziny powoduje przejście zakazu zbywania lokalu na nabywcę

W listopadzie 2005 roku moi rodzice wykupili mieszkanie komunalne od gminy. Wykupili je z 50 % bonifikatą. W ich akcie notarialnym jest informacja że mogą je sprzedać bez zwrotu bonifikaty dopiero po 5 latach. Wyjątkiem jest zbycie na rzecz

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 grudnia 2008

Zajęcie rachunku bankowego spólki cywilnej na mocy tytułu wystawionego jedynie na jednego wspólnika

zajęcie praw przysługujących wspólnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania, może wypowiedzieć jego udział w spółce na trzy miesiące naprzód, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2009

Pisma sądowe osobie fizycznej doręcza się na adres zamieszkania, a osobie prawnej na adres siedziby

regresem do wspólnika) i przysłać pismo na adres spółki? Czy prawo zabrania takich praktyk i muszą mi to przysłać na adres domowy? Czy jest możliwość, że ktoś wystąpi z roszczeniem do mnie i zrobią mi wyrok zaoczny, a ja o niczym nie będę wiedzieć

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Na przysługuje środek zaskarżenia na postanowienie o przedstawieniu zarzutów w postępowaniu karnym

Mam przedstawione zarzuty karne przez prokuraturę. Uważam, że są one bezzasadne a cała sprawa to kłamstwa i pomówienia. Jak i do kogo mogę się odwołać od postawionych zarzutów, z którymi się nie zgadzam.

Na samo postanowienie o przedstawieniu

Słowa kluczowe: zarzuty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 marca 2010

Darowizna dokonana na rzecz współmałżonków jest doliczona do spadku na potrzeby obliczenia zachowku

wspólnego. Jego wartość określiłam na ok. 100 tys. zł. Poza tym mieszkaniem rodzice nie pozostawili po sobie żadnych innych składników majątku i nie spisali testamentu. Problem dotyczy tego, czy do podstawy wyliczenia należnego mi zachowku należy policzyć

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2010

Żądanie zwrotu nakładów poczynionych na lokal mieszkalny osoby trzeciej może opierać się na bezpodstawnym wzbogaceniu

faktycznie poniesione koszty, czy upływ czasu ma znaczenie?

W przypadku nakładów poczynionych na rzecz należącą do osoby trzeciej, może istnieć kilka podstaw prawnych do zwrotu dokonanych nakładów, w zależności od okoliczności faktycznych. Jeżeli jednak

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2010

Jak ominąć pośrednika w obrocie nieruchomościami?

płaconej na rzecz pośredników. Rolą portalu jest wymiana informacji pomiędzy kupującymi o adresach nieruchomości, które są w ofercie agencji pośrednictwa. Czy działanie tego portalu nie narusza prawa?

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011
« Poprzednia 1 … 234  |  235  |  236  |  237  |  238 … 3099 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.