Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30935 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zawarcie małżeństwa przez uprawnionego do alimentów może skutkować zmianą lub ustaniem obowiązku alimentacyjnego

powoduje, że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa (chyba, że jest to umowa rozszerzająca), co nie wpływa bezpośrednio na uprawnienia alimentacyjne istniejące w stosunku do małżonków. W myśl art. 27 k.r.o. na małżonkach ciąży obowiązek

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 września 2009

Uciążliwy zakład w sąsiedztwie

, która stwierdziła, że istnieje ingerencja w środowisko (przedstawiciel tej samej komisji właśnie wydał pozwolenie na budowę miejsc postojowych na tym terenie), była również komisja z województwa - również stwierdziła naruszenia i ukarała podobno

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 września 2007

Na porozumienie o zmianie warunków pracy zgodę musi wyrazić pracownik

30.06.2014 roku, a w pozostałym zakresie umowa o pracę nie ulega zmianie. Dalej wpisano, że z uwagi na docelową strukturę od 01.10.2014 roku mogę być przeniesiona na to stanowisko (na jakie teraz jestem oddelegowana) o ile przejdę weryfikację. Nowe zasady

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 grudnia 2013

Pokwitowanie spłaty zobowiązania przez wierzyciela

(odsetki). Również umowa o współpracy czy też inna umowa może regulować pomiędzy stronami zasady dokonywania spłaty (księgowania należności na najstarsze faktury). Porady prawne / Pomoc prawna Internetowa Kancelaria Prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006

Mieszkanie nabyte ze środków z darowizny stanowi majątek odrębny małżonka

Żona kupiła mieszkanie(widnieje na umowie kupna mieszkania) za pieniądze pochodzące z darowizny od swoich rodziców, wpłaty dokonywane były przed ślubem i po ślubie. Umowa przyżeczenia sprzedaży podpisana była przed ślubem, a odbiór kluczy i aneks

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Brak legitymacji procesowej do prowadzenia windykacji

Mój syn prowadził firmę i dostarczał towar wystawiając f-ry VAT. Odbiorca towaru w roku 2004 nie uregulował należności. Syn podpisał umowę z firmą windykacyjną w celu ściągnięcia długu. Umowa została zawarta na czas określony tj. 90 dni. W

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2007

Dział spadku i prawo do dysponowania lokalem wchodzącym w skład masy spadkowej

spadkowej. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy orzeczenia sądowego, bądź umowy między spadkobiercami. Jeżeli do spadku należy nieruchomość (tak jak w tym przypadku), umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 września 2007

Kara umowna zastrzeżona w umowie

zaistniałej sytuacji jest umowa. Jeżeli jednak umowa nie precyzuje takich zapisów, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Generalnie o charakterze dokonanej wpłaty decyduje dyspozycja jej dokonania. Umowa może jednak przewidywać, kolejność

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2007

Rozwiązanie umowy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków

Wynajęłam lokal na prowadzenie działalności gospodarczej. Umowa została zawarta w październiku 2007 na czas oznaczony tj. do końca 2008 roku. W umowie jest napisane, że umowa rozwiązuje się za porozumieniem stron. Ponadto jest zapis, że w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2008

Interctyza zamiast darowizna na rzecz współmałżonka

może dotyczyć pewnych składników majątkowych, jej przedmiotem może być tylko rozszerzenie obowiązywania wspólności ustawowej na cały majątek małżonków, jaki oni posiadają w chwili jej zawarcia. Umowa majątkowa małżeńska rozszerzająca wspólność ustawową

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2009
« Poprzednia 1 … 225  |  226  |  227  |  228  |  229 … 3094 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.