Kalendarz przedsiębiorcy: 15-08-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30901 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zmiany umowy zawartej w formie aktu notarialnego mogą być dokonane w formie pisemnej

notarialnego, zatem możliwe jest zawarcie takiej umowy również w formie pisemnej – zwykłej. Zgodnie z art. 694 k.c. do dzierżawy, stosuje się odpowiednio przepisy o najmie, a tu przepisy wymagają zawarcia umowy na piśmie. Jeżeli zatem, sama umowa zawarta w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Staż pracy u jednego pracodawcy

spornej konieczne jednak będzie ustalenie przed sądem pracy istnienia stosunku pracy w okresie gdy zatrudniona była Pani na podstawie umowy zlecenia. W przypadku gdy umowa zlecenia nie spełnia przesłanek stosunku pracy, stosunek cywilnoprawny jakim

Słowa kluczowe: prawo pracy, staż pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 września 2006

Prawa autorskie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę

graficzna, wykonanie czyli strona fizyczna tych projektów podlega ochronie prawnej. Prawa autorskie do tych wszystkich materiałów, na podstawie art. 12 ustawy, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 listopada 2006

Zwrot nakładów poczynionych na adaptację strychu

, niezależnie od tego czy umowa najmu została zawarta tylko przez jednego z małżonków, oboje małżonkowie są najemcami lokalu. Zgodnie z art. 680 (1) § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), małżonkowie bez względu na istniejące między nimi stosunki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Darowizny dokonane na rzecz spadkodawcy nie są odliczane od ewentualnego roszczenia o zachowek

spadkową, ale nie ograniczają ewentualnych roszczeń osób uprawnionych do zachowku. Gdyby zawarta została umowa dożywocia a nie umowa darowizny, wówczas własność nieruchomości jaka została przeniesiona na Pana, nie byłaby doliczana do masy spadkowej, a

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2010

Współwłasność środków zgromadzonych na wspólnym rachunku bankowym

zgromadzonymi środkami na rachunku przez jednego ze współposiadaczy (chyba, że umowa stanowi inaczej). Reasumując, w pierwszej kolejności należałoby ustalić wysokość zgromadzonych środków na rachunku bankowym, które stanowią współwłasność

Słowa kluczowe: bankowe prawo, rachunek bankowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2011

Pracodawca ma obowiązek potwierdzić zawarcie umowy o pracę na piśmie

będzie musiał mi zapłacić wynagrodzenie za okres od października 2009 roku do końca trwania sporu?

Zgodnie z art. 22 § 2 k.p. (kodeksu pracy), umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej

Słowa kluczowe: pracodawca, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodznie także gdy nie zawarł umowy o pracę z pracownikiem na piśmie

?

Zgodnie z art. 22 § 2 k.p. (kodeksu pracy), umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Zabezpieczenie kontraktów eksportowych

Rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na imporcie towarów z UE. Moje obawy wzbudza temat transferu pieniędzy klienta na konto producenta, a dokładniej regulacji tej kwestii np. poprzez umowę z producentem. Jakkolwiek moi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2007

Zawarcie małżeństwa przez uprawnionego do alimentów może skutkować zmianą lub ustaniem obowiązku alimentacyjnego

powoduje, że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa (chyba, że jest to umowa rozszerzająca), co nie wpływa bezpośrednio na uprawnienia alimentacyjne istniejące w stosunku do małżonków. W myśl art. 27 k.r.o. na małżonkach ciąży obowiązek

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 września 2009
« Poprzednia 1 … 224  |  225  |  226  |  227  |  228 … 3091 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.