Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30968 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwrot kwoty przyjętej do depozytu

. Umowa nie była spisana. Z pieniędzy tych opłacałem bieżące wydatki na lekarstwa, dowóz własnym samochodem na konsultacje i badania, ubrania i utrzymanie wujka, gdyż mieszkał w moim domu przez kilka tygodni. Po wszczepieniu zastawki serca wujek doszedł do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 maja 2007

Darowizna a dożywocie w przypadku zachowku

Pani zachowku, uwzględnienia jej wartości. Jeśli była to umowa dożywocia, na mocy której doszło do przekazania nieruchomości, to wówczas przy obliczaniu wartości należnego zachowku wartość tej nieruchomości nie będzie uwzględniona. Treść art. 994 § 1

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 listopada 2013

Prawa twórcy do utworu - fotografii

umowa. W przypadku zatem przeniesienia ich przez twórcę na nabywcę, w zakresie tych pól eksploatacji wymienionych w umowie, twórca nie będzie mógł z nich korzystać. Reasumując, jeżeli w opisanym stanie faktycznym, na podstawie umowy

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2011

Uprawnienie do nagrody jubileuszowej

, że tracę tylko jedną pensję z nagrody jubileuszowej a nie całą nagrodę. Niestety czuję się oszukany, bowiem nowy układ zbiorowy zmienił definicję wysługi lat i tak na moją niekorzyść, a odmawia mi się wypłaty pod uwagę fakty obowiązujące według

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 marca 2011

Zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela mianowanego

. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku wykrycia wady w rzeczy sprzedanej

odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2012

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

nieruchomości w istocie powoduje sytuację, w której umowa ta nie zostałaby przez Pana zawarta. W naszej ocenie może być to ciężkie, a jeżeli osoby te się wymeldują, to odpada ona całkowicie, tym samym uniemożliwia powołanie się na błąd. Niezależnie od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Wygaśnięcie pelnomocnictwa nie stanowi podstawy do uznania zawartej umowy za nieważną

pełnomocnikowi na tym zależało. Upatruje w tym czynie nadużycie zaufania i chce unieważnić umowę oraz żądać odszkodowania za powstałe szkody.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że w opisanym stanie faktyczny zgodnie z treścią art. 105 k.c. (kodeksu cywilnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2012

W razie złego wykonania prac można odstąpić od umowy

. Zapłaciłam dwie zaliczki za pracę, ostatniej raty nie chcę zapłacić ponieważ prace są źle wykonane. Nie było umowy na piśmie, żadnych odbiorów. Wykonawca się teraz ze mną nie kontaktuje. Nie otrzymałam żadnego rachunku za wpłacone zaliczki - mam tylko e-mail

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 24 stycznia 2013

Pozorność jako wada oświadczenia woli

samym umowa przedwstępna nie miała wywołać zawartych w niej skutków prawnych, gdyż umowa przyrzeczona miała zostać zawarta pomiędzy innymi stronami. Zgodę na zawarcie tej umowy wyraziły obie jej strony, a tym samym zostały spełnione przesłanki ustawowe

Słowa kluczowe: pozorność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008
« Poprzednia 1 … 223  |  224  |  225  |  226  |  227 … 3097 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.