Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30989 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przeniesienie własności wynajmowanego lokalu od spółdzielni mieszkaniowej

? Czy spółdzielnia odpowiedziała zgodnie z stanem prawnym? Do jakiego czasu można się odwołać od niniejszego pisma? Mieszkanie jest przez nas (wynajmujemy wspólnie z żoną - oboje jesteśmy jako najemcy) wynajmowane na podstawie umowy najmu, umowa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2007

Auto kupione od osoby nie będącej jego właścicielem

dowodem rejestracyjnym. Po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej nabywca pojazdu otrzymuje nowe tablice rejestracyjne oraz tymczasowy dowód rejestracyjny i czeka na wydanie nowego. Jeżeli nie posiada Pan dowodu zakupu (umowa została podrobiona), to nie może Pan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2007

Cudzoziemiec musi posiadać tytuł do nieruchomości, co nie oznacza tylko umowy najmu lokalu mieszkalnego

pobytu na czas określony (tutaj Umowa Użyczenia nie wchodzi w grę). W jakiej formie sformułować umowę tak aby nie było to obciążeniem formalnym i finansowym (lub w stopniu minimalnym) dla mojej znajomej? Znajoma nie otrzymuje żadnych korzyści z tytułu

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

pracę zawartą na czas określony, umowa taka musi być zawarta na co najmniej 6 miesięcy i musi w swojej treści przewidywać możliwość wypowiedzenia. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 grudnia 2008

Renta zamiast dożywotniego utrzymania przy umowie dożywocia

W 1999 roku została zawarta umowa darowizny pomiędzy rodzicami a jedną z ich córek, której przedmiotem była nieruchomość wraz z działką budowlaną. Na jej podstawie córka uzyskała nieruchomość obciążoną dodatkowo dożywotnią służebnością osobistą na

Słowa kluczowe: dożywocie, renta
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2007

Postępowanie o podział majątku w sprawie o rozwód

rodzinnego i opiekuńczego), na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Co do zasady sąd może orzec o podziale

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 sierpnia 2009

Zwrot kosztów dokształcania przez pracownika, w przypadku rozwiązania umowy o pracę

miejscowości ze względu na zawarcie związku małżeńskiego z osobą zamieszkałą w tej miejscowości. Reasumując, w drugim przypadku zawarta umowa zobowiązuje Pana w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę do zwrotu kosztów kursu, z

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 lipca 2007

Obowiązek do zachowania tajemnicy zakładu pracy

trwania stosunku pracy. Umowa taka winna określać, że pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 lutego 2014

Prawo kontroli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

rady lub umowa spółki. Na podstawie art. 219 § 4 KSH - w celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki. Każdy

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 listopada 2006

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

Obecnie pracuję z umową na czas określony od 1 stycznia do 30 czerwca. To moja druga umowa. Wcześniej miałem 3 miesięczną umowę na okres próbny. Planuję zacząć nową pracę od 1 czerwca, gdyż w tym terminie oczekuje na mnie nowy pracodawca. Mam

Słowa kluczowe: prawo pracy, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 kwietnia 2007
« Poprzednia 1 … 222  |  223  |  224  |  225  |  226 … 3099 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.