Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30932 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odsetki od należności przeterminowanej

naprawienia szkody na zasadach ogólnych. W związku z tym może Pan żądać odsetek od dnia 7 listopada b. roku, czyli dnia w którym miała zostać dokonana płatność. Umowa przedwstępna nie jest świadczeniem pieniężnym i nie przysługują odsetki od opóźnienia w

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 listopada 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Użyczenie nieruchomości pomiędzy członkami najbliższej rodziny

użyczenia jest nieodpłatność. Konstrukcja prawna użyczenia jest zbliżona do umowy najmu, jednakże przy użyczeniu nie ma elementu odpłatności (zapłaty czynszu). Z uwagi na nieodpłatny charakter umowa ta zbliżona jest także do darowizny. Umowa użyczenia może

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 października 2010

Biorący w użyczenie lokal mieszkalny może go bez zgody użyczającego wynająć

tym przypadku Pan. Umowa najmu lokalu mieszkalnego winna zostać zawarta na piśmie, może to być albo zwykła umowa najmu albo umowa najmu okazjonalnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2010

Zwrot nakładów poczynionych z majątku dorobkowego na rzecz wspólną

przedmiotowej rozbudowy i nakładów na wspólną rzecz. Umowa taka przewidywałaby wówczas to jakie nakłady i w jakim zakresie zostaną poczynione przez Pana oraz w jakiej części stanie się Pan w związku z tymi nakładami współwłaścicielem. Jednocześnie w przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2006

Podział majątku wspólnego a zobowiązania kredytowe

niego żadnych praw. Ale jest pytanie czy mam obowiązki. Była żona domaga się spłacania połowy kredytu. Mieszkanie jest spółdzielcze własnościowe. Nie mam pojęcia jak spisana jest umowa kredytowa, ale wydaję mi się, że kredyt jest chyba na spółdzielnię, a

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2007

Przejęcie lub połączenie przedsiębiorcy nie powouje wygaśnięcia umowy

moja umowa o świadczenie usług z tą firmą wygasa, czy też automatycznie stroną umowy staje firma przejmująca? Czy muszę się zgodzić na dalsze świadczenie usług na rzecz nowej firmy czy tez dzień po fuzji mogą zaprzestać świadczenia usług ponieważ moja

Słowa kluczowe: cesja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2008

Przeniesienie własności wynajmowanego lokalu od spółdzielni mieszkaniowej

? Czy spółdzielnia odpowiedziała zgodnie z stanem prawnym? Do jakiego czasu można się odwołać od niniejszego pisma? Mieszkanie jest przez nas (wynajmujemy wspólnie z żoną - oboje jesteśmy jako najemcy) wynajmowane na podstawie umowy najmu, umowa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2007

Auto kupione od osoby nie będącej jego właścicielem

dowodem rejestracyjnym. Po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej nabywca pojazdu otrzymuje nowe tablice rejestracyjne oraz tymczasowy dowód rejestracyjny i czeka na wydanie nowego. Jeżeli nie posiada Pan dowodu zakupu (umowa została podrobiona), to nie może Pan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2007

Cudzoziemiec musi posiadać tytuł do nieruchomości, co nie oznacza tylko umowy najmu lokalu mieszkalnego

pobytu na czas określony (tutaj Umowa Użyczenia nie wchodzi w grę). W jakiej formie sformułować umowę tak aby nie było to obciążeniem formalnym i finansowym (lub w stopniu minimalnym) dla mojej znajomej? Znajoma nie otrzymuje żadnych korzyści z tytułu

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

pracę zawartą na czas określony, umowa taka musi być zawarta na co najmniej 6 miesięcy i musi w swojej treści przewidywać możliwość wypowiedzenia. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 221  |  222  |  223  |  224  |  225 … 3094 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.