Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30989 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

telefonicznej takiej firmy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2009

Niestawiennictwo strony na rozprawę sądową

działającego w jej imieniu pełnomocnika. W takim przypadku w razie niestawiennictwa strony na przesłuchanie sąd nie może zastosować sankcji w postaci grzywny. Jak wynika z treści art. 237 k.p.c. n iestawiennictwo stron na termin nie wstrzymuje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lutego 2011

Alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka

upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. W opisanym stanie faktycznym, na podstawie powyższego przepisu wynika, że co do zasady

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 października 2011

Obowiązek meldunkowy spoczywa na lokatorze

Mam pytanie dot. wymeldowania z pobytu stałego matki. Jestem właścicielką mieszkania, które jest w trakcie sprzedaży, w związku z wjazdem na stale za granice. Matka nie chce wyrazić na to zgody. Czy mogę ją sama wymeldować, czy musi to zrobić ona

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Zwrot zaliczki w związku z rozwiązaniem umowy

. Zawarta umowa jest umową dwustronną wzajemną, zgodnie z art. 494 k.c. - strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz

Słowa kluczowe: zadatek, zaliczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2006

Co zrobić gdy wynajmujący nie płaci czynszu

, tym samym w przypadku pobierania miesięcznego czynszu, umowa taka będzie umową najmu, bez znaczenia w tym przypadku będzie oznaczenie tej umowy jako umowy użyczenia. Zanim jednak zacznie Pan dochodzić swoich należności na drodze sądowej

Słowa kluczowe: czynsz, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 marca 2007

Podział majątku w przypadku umowy małżeńskiej majątkowej

zawarta w innej formie, umowa taka jest nieważna. Zakładamy jednak, że forma aktu została zachowana. Na podstawie art. 31 § 1 krio, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 maja 2007

Przeniesienie własności mieszkania a ewentualne koszty i podatki

postanowienia ustawy o podatku od spadku i darowizn. Nie mniej jednak zdarza się, że umowa taka jest przez organy skarbowe nie jednoznacznie interpretowana, i z powołaniem się na art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku, o podatku od spadków i darowizn, który w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 listopada 2008

Zwrot pożyczki udzielonej synowej

W ubiegłym roku, nasza synowa zwróciła się do nas o pomoc finansową w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Pomoc ta była konieczna z tego względu, że oboje (syn i synowa) nie mieli zdolności kredytowej. W związku z powyższym

Słowa kluczowe: pożyczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Wniesienie składników majątku do spólki komandytowej

fizyczną. Wymogi dla takiej pożyczki to umowa musi zostać spisana na piśmie, pożyczka musi być także oprocentowana na warunkach rynkowych. Nie ma żadnych wymogów co do kwoty zaciągniętej pożyczki lub tez terminu jej zwrotu, chyba że w umowie spółki znajdują

Słowa kluczowe: spółka komandytowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 stycznia 2008
« Poprzednia 1 … 220  |  221  |  222  |  223  |  224 … 3099 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.