Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30988 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ochrona wynajmującego w przypadku sprzedaży nieruchomości

. Uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i datą pewną, a rzecz została najemcy wydana (art. 678 § 2 kc). Z treści powyższego przepisu wynika, że jeżeli umowa

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2006

Prawo do urlopu wychowawczego

urlopu macieżyńskiego do dnia końca umowy czyli do 31 grudnia b. roku. Z tym dniem wygasa umowa o pracę i powiedziano mi, że nie podpiszą ze mną następnej umowy. Po prostu mnie zwolnią gdyż nie potrzebują takiego pracownika co siedzi w domu. Na szczęście

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 listopada 2006

Wykup mieszkania komunalnego a skutki zbycia

zawarcia umowy dożywocia, może zostać sporządzona umowa pożyczki przedmiotowej kwoty na wykup oraz testament (wystarczy zwykła forma pisemna). Można także sporządzić umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania (w formie aktu notarialnego), co powoduje, że

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Współwłasność środków zgromadzonych na rachunku bankowym

rachunku bankowego dla więcej niż jednej osoby. Są to tzw. Rachunki bankowe wspólne. W przypadku prowadzenia przez bank takiego rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, o stosunku posiadanych środków pieniężnych na tym rachunku decyduje umowa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 marca 2011

Na postawienie kontenera trzeba mieć pozwolenie na budowę

Czy postawienie kontenera (piętrowego) na bloczkach (nie ma fundamentów) zamiast domku letniskowego na działce rekreacyjnej wymaga pozwolenia na budowę i czy taki kontener podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Naszym zdaniem

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2013

Nie wszyscy krewni mogą wstąpić w związek małżeński na gruncie prawa świeckiego i kościelnego

może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej. Stopień

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Sprzedaż spadku

Czy sprzedaż spadku jest w możliwa? Czy w związku z pojawieniem się nabywcy spadku jako strony w postępowaniu spadkowym, sprawa będzie musiała zacząć się od początku?

Na podstawie art. 1051 Kodeksu cywilnego – spadkobierca, który spadek

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2006

Zasiłek mieszkaniowy w Anglii

otrzymywanych zasiłków, potwierdzenie wynajmu (umowa wynajmu), potwierdzenie wydatków na opiekę nad dziećmi (np. rachunek za przedszkole). Formularz można otrzymać i złożyć w siedzibie władz lokalnych

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2007

Opróżnienie lokalu po wygasnięciu umowy najmu lokalu mieszkalnego

Jestem właścicielem mieszkania, które wynająłem na czas określony. W umowie najmu mieszkania znajduje się następujący zapis, że umowa yawarta została na czas określony do dnia 31.12.2010 z możliwością przedłużenia. Strony ustaliły, że do dnia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 marca 2011

Czynność zwykłego zarządu

Czy umowa sprzedaży samochodu będącego wspólną własnością jest ważna jeśli jest podpisana wyłącznie przez żonę. Mąż przebywa za granicą, a samochód jest zarejestrowany na niego.

Rejestracja samochodu jest czynnością administracyjną i nie

Słowa kluczowe: pełnomocnik, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 czerwca 2006
« Poprzednia 1 … 216  |  217  |  218  |  219  |  220 … 3099 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.