Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30935 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zameldowanie nie stanowi tytułu do zajmowania lokalu

Dałem ogłoszenie i zgłosiła się rodzina, która zaakceptowała warunki i wprowadziła się do mojego mieszkania. Zameldowałem ich na czas określony 5 lat i później chciałem żeby podpisali umowę, a oni odmówili. Są już 2 miesiące i nic nie płacą. Co mam

Słowa kluczowe: eksmisja, lokal mieszkalny, lokator, najem
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2013

Opróżnienie lokalu mieszkalnego z niechcianego lokatora

zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Zawarcie takiej umowy nie wymaga zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej, więc umowa taka może być zawarta w formie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Zameldowanie cudzoziemca a ewentualna eksmisja z lokalu

Wynajmuję mieszkanie cudzoziemcowi. Mieszkanie to wynajmuję bez zawartej na piśmie umowy najmu. Najemca poprosił mnie o zameldowanie na pobyt czasowy w tym mieszkaniu wynoszący do 3 miesięcy. Czy po upływie tego okresu zameldowania, w razie

Słowa kluczowe: cudzoziemiec, eksmisja, najem, najemca
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2014

Spółka musi oznaczać pisma danymi rejestrowymi

na spółki obowiązek oznaczenia kierowanych przez spółki pism poprzez wskazanie określonych danych. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 206 § 1 K.s.h. (Kodeks spółek handlowych) pisma i zamówienia handlowe składane przez

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2014

Zmiana firmy nie stanowi zamiany umowy

Nordea sprzedana została do banku PKO BP a ja absolutnie nie chcę być klientem tej instytucji. Gdy podpisywałam umowę to chciałam być klientem Nordea a teraz przymuszają mnie abym była klientem PKO BP. Dzwoniłam na infolinię i oczywiście mogę

Słowa kluczowe: firma, Nordea, PKO, przejęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 czerwca 2014

W razie wydania nakazu zapłaty należy wnieść sprzeciw

Pani przywołać dowody na poparcie swoich twierdzeń, a w szczególności to, że umowa została zawarta bez zachowania formy pisemnej i zgodnie z umową ustalone wynagrodzenie przez Strony było wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 20.000 PLN netto. Tym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Zgromadzenie wspólników nie naruszać zasady reprezentacji spółki przez zarząd

spółkę (jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta). Odpowiadając zatem na postawione pytanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Ochrona wynajmującego w przypadku sprzedaży nieruchomości

. Uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i datą pewną, a rzecz została najemcy wydana (art. 678 § 2 kc). Z treści powyższego przepisu wynika, że jeżeli umowa

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2006

Prawo do urlopu wychowawczego

urlopu macieżyńskiego do dnia końca umowy czyli do 31 grudnia b. roku. Z tym dniem wygasa umowa o pracę i powiedziano mi, że nie podpiszą ze mną następnej umowy. Po prostu mnie zwolnią gdyż nie potrzebują takiego pracownika co siedzi w domu. Na szczęście

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 listopada 2006

Wykup mieszkania komunalnego a skutki zbycia

zawarcia umowy dożywocia, może zostać sporządzona umowa pożyczki przedmiotowej kwoty na wykup oraz testament (wystarczy zwykła forma pisemna). Można także sporządzić umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania (w formie aktu notarialnego), co powoduje, że

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 215  |  216  |  217  |  218  |  219 … 3094 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.