Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30932 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odszkodowanie za zamowanie lokalu bez tytułu prawnego

umowy i czy jest podstawa prawna do powiększenia 100% opłaty w takich okolicznościach?

W przypadku najmu lokalu podstawowym elementem regulującym wysokość czynszu jest zawarta umowa. W przypadku gdy umowa została zawarta na czas określony umowa taka

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2011
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 ust. 1 kc). Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo. Działalność ubezpieczeniowa jest działalnością gospodarczą i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Ubezpieczyciel wypłaca jedynie odszkodowanie do wysokości wartości poniesionej szkody

promocji za 100 zł. Ubezpieczyciel wypłacił jedynie odszkodowanie w wysokości 100 zł, natomiast koszt naprawy wyniósł 370 zł. Czy ubezpieczyciel ma rację?

Kwestie odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela określa przede wszystkim umowa

Typ: Porada
Kategoria: inne
Data utworzenia: 24 września 2011

Rozwiązanie umowy na czas określony

Jestem nauczycielem kontraktowym i posiadam umowę zawartą na czas określony jednego roku. Zostałem poinformowany, że w przyszłym roku nie będę już współpracować. Czy umowa taka może zostać rozwiązania?

Ustalenia przesłanek i trybu rozwiązania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 czerwca 2012

Rozwiązanie umowy przez pracownika młodocianego

pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nie określony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196 k.p. Tym samym umowa o pracę może być rozwiązana przez pracownika młodocianego za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Zaliczenie nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego

Pracuję na uczelni wyższej na podstawie umowy o pracę, w której rodzaj wykonywanej pracy jest zaznaczony jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Teraz uczelnia wymaga od pracowników podpisania dodatkowego dokumentu w postaci oświadczenia dotyczącego

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 czerwca 2012

Dokumenty niezbędne do sprzedaży mieszkania własnościowego

będzie także umowa kredytowa a także oświadczenie banku jeżeli w umowie sprzedaży ma znaleźć się także informacja o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku. W przypadku umowy sprzedaży, zawieranej przez pełnomocnika konieczny będzie także

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Ulga podatkowa przy nabyciu lokalu mieszkalnego w wyniku spadku lub zapisu

przyczyniać się do zdobywania środków na zaspokojenie niezbędnych wymagań życiowych. Przedmiotem świadczenia ze strony zbywcy jest przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zapewnienie zbywcy dożywotniego utrzymania. Umowa dożywocia ma więc charakter

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2012

Nabycie własności zasadniczo rodzi obowiązek podatkowy

sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Zasadniczo umowa taka (mimo, że jest zbliżona) nie ma charakteru umowy darowizny, lecz ma charakter umowy odpłatnej. Każda ze stron umowy dokonuje określonych świadczeń na rzecz drugiej

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 lipca 2012

Naprawienie szkody przez ubezpieczyciela nie musi oznaczać wypłaty środków pieniężnych

Mam OC na samochód z ubezpieczeniem szyb w MTU. Samochód się spalił w kwietniu 2012 roku. Do dnia dzisiejszego nie wypłacono mi odszkodowana za szyby, ani nie wstawiono szyb. MTU twierdzi, że nie może wypłacić tylko wstawić nowe szyby. Czy została

Słowa kluczowe: MTU, naprawienie szkody, OC, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 213  |  214  |  215  |  216  |  217 … 3094 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.