Kalendarz przedsiębiorcy: 15-08-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30901 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa darowizny nie jest tożsama z umową dożywocia w świetle prawa do uzupełnienia zachowku

tym idzie nie będzie mogło być co do zasady dochodzone na drodze sądowej, jeżeli zobowiązany powoła się na zarzut przedawnienia. Jeżeli jednak, umowa jaka została sporządzona jest umową dożywocia, to umowa taka nie stanowi darowizny. Umowa ta została

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Umowa użyczenia określa prawa i obowiązki pomiędzy użyczającym i biorącym do używania rzecz

kontrolę przynajmniej nad ostatnio użyczanym pokojem? Kto ze strony rodziny córki byłby stroną takiej umowy? Jak w ogóle taka umowa użyczenia wpływa na sytuację w stosunku do umowy ustnej?

Zawarcie umowy użyczenia określać może wzajemne stosunki

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2008

Umowa przewidująca zapłatę należnego zachowku może być zawarta dopiero po ustaleniu prawa do zachowku

ani zasadom współżycia społecznego (art. 353 1 k.c.). Umowa taka zatem mogłaby być zawarta, gdyby nie fakt, że nikt nie może przenieść więcej praw niż sam posiada. Tym samym, w czasie gdy Pana brat nie jest jeszcze uprawniony do zachowku, nie może się

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy wygasa wraz z wygaśnieciem trwania stosunku pracy

Z pracodawcą mam podpisaną umowę o zakazie konkurencji, gdzie nie ma wzmianki o możliwości, czy warunkach wypowiedzenia jej przeze mnie. Umowa ta jest na czas nieokreślony. Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje mnie przy wypowiadaniu tej umowy

Słowa kluczowe: zakaz konkurencji
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Zmiana wysokości czynszu winna wynikać z aneksu, jeżeli umowa przewidziała taką formę zmiany umowy najmu

niższą (jak w umowie), następnie na wyższą jak ustalona przez właścicieli.

W opisanym stanie faktycznym zawarta została umowa najmu lokalu użytkowego. Przedmiotem umowy najmu jest oddanie najemcy rzeczy do używania, z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 maja 2011

Wymagania dla miejsc parkingowych

. Jeżeli chodzi o odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2008

Skutki nie stawienia się świadka na rozprawię sądowej

miejsce i czas przesłuchania. Od tej zasady istnieją pewne wyjątki: Stosownie do treści art.177§1a KPK przesłuchanie świadka może również nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość

Słowa kluczowe: rozprawa sądowa, świadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 1 lutego 2007

Podatek VAT od umowy o dzieło

Jestem osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Ponadto źródłem moich dochodów są umowy o dzieło. Zaniepokoił mnie fakt, że firma dla której realizuję umowy o dzieło, podpisuje je ze

Słowa kluczowe: podatek, podatek vat, umowa o dzieło
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 października 2007

Błędne oznaczenie przedsiębiorcy w aneksie do umowy

umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Reasumując, należy uznać że umowa została ważnie zawarta a Panu służy jedynie prawo domagania się zmian w zawartej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lutego 2008

Niezachowanie formy pisemnej przy umowie o roboty budowlane ma daleko idące konsekwencje

przypadku zawarł Pan umowę o roboty budowlane, określoną w art. 646 k.c. Zgodnie z tym przepisem umowa o roboty budowlane polega na ty, że wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2008
« Poprzednia 1 … 204  |  205  |  206  |  207  |  208 … 3091 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.