Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin płatności podatku akcyzowego
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30988 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie każda umowa wymaga zachowania formy pisemnej

czy dana umowa może być zawarta bez zachowania określonej formy (pisemnej lub szczególnej np. aktu notarialnego) decydują przepisy prawa. Kodeks cywilny umożliwia zawarcie umowy nie tylko poprzez jej podpisanie na piśmie, w przypadku gdy obie strony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2013

Umowa o rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami

Pozostaję w związku małżeńskim, mieszkamy w mieszkaniu stanowiącym własność mojej żony. Obecnie żona planuje zakup nowego mieszkania ale wcześniej notarialnie chce mieć rozdzielność majątkową. Co powinna zawierać notarialna umowa rozdzielności, czy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2013

Zawarcie umowy i wykonanie usługi należy udowodnić

przedmiot dostawy, jej termin, cenę itp. Brak takie umowy, która może być zawarta także w formie ustnej (umowa sprzedaży często zawierana jest bez zachowania formy pisemnej np. w sklepie mówimy, że kupujemy daną rzecz, płacimy za nią, a sprzedawca nam ją

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 listopada 2012

Zła cena na Allegro

, które składają się na treść czynności prawnych. Umowa kupna sprzedaży zawierana na aukcji internetowej jest czynnością prawną, a oferowana cena jest istotnym elementem tej czynności, stąd w przypadku błędnie ustalonej ceny, można powołać się na błąd co

Słowa kluczowe: błąd, wady oświadczenia woli
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 kwietnia 2007

Umowa o dzieło to nie to samo co umowa o pracę po godzinach

, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem, umowa o dzieło może być uznana za umowę o pracę. Kodeks pracy stwierdza, że zatrudnienie w warunkach określonych w powyżej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Nabycie lokalu mieszkalnego przez pełnomocnika

obecnej ma 14 lat? W umowie zaznaczone by było, że cena za mieszkanie (ok. kilkunastu tyś. zł) została zapłacona w całości. Czy potrzebna jest umowa darowizny tej kwoty na córkę.

Oczywiście może Pan dokonać odpowiednich czynności posiadając umocowanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 marca 2011

Przy umowie o dzieło musi ono powstać

nie może nastąpić na podstawie umowy o dzieło (czynność ta nie ma charakteru powstania dzieła), a jedynie może być wykonywana na podstawie umowy zlecenia (umowa starannego działania). Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 sierpnia 2012

W razie sprzedaży aukcyjnej kupujący może skorzystać z rękojmi, ale nie może od umowy odstąpić

na odległość, na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny. Wszystkie powyżej wskazane okoliczności powodują, że zawarta umowa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2012

Nie nazwa umowy jest decydująca

umowa zlecenia to umowa o świadczenie usług ( umowa starannego działania), a umowa o dzieło to umowa o wykonanie czegoś (umowa rezultatu). Nie wszystkie usługi mogą być oparte zarówno na umowie zlecenia, jak i na umowie…

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008

Podatek od dochodu związanego ze sprzedażą wykupionego lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

zawarta umowa w formie pisemnej, dotycząca przekształcenia powyższego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, bez księgi wieczystej. W dniu 25 lutego 2009 roku zawarłam notarialną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 maja 2010
« Poprzednia 1 … 200  |  201  |  202  |  203  |  204 … 3099 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.