Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30935 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa sprzedaży mieszkania zawarta przez pełnomocnika

mieć uzasadnione roszczenia? Jak się zabezpieczyć?

Najkorzystniej byłoby aby pełnomocnictwo zawierało klauzulę, że nie jest odwołalne. Na mocy art. 101 § 1 Kc (Kodeksu cywilnego), pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca

Słowa kluczowe: pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Umowa użyczenia nieruchomości dla byłego małżonka

przypadku może zostać sporządzona umowa użyczenia nieruchomości. Zgodnie z art. 710 Kc (kodeksu cywilnego), przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 listopada 2007

Umowa dożywocia a pozbawienie prawa do zachowku

własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Umowa taka z uwagi na fakt, iż jej przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Oczywiście w przypadku przeniesienia własności nieruchomości, Pani rodzice

Słowa kluczowe: dożywocie, umowa dożywocia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2008

Umowa najmu lokalu nie stanowi majątku małżonków

Podział majątku po rozwodzie, w skład którego wchodzi umowa najmu lokalu mieszkalnego. Umowa najmu lokalu od gminy zawarta w czasie trwania związku małżeńskiego jest na jednego małżonka ale w umowie jest wpisany tez drugi małżonek. Matka

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008

Umowa o dzieło z osobą niełnoletnią

Prowadzę studio fotograficzne. Chciałbym zatrudnić nieletniego modela np. na umowę o dzieło. Czy jest to możliwe i od jakiego wieku mogę zatrudnić oraz jak ma wyglądać taka umowa? Jak z tego powinien się rozliczyć. Czy nieletni rozlicza się z

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009

Umowa darowizny nieruchomości a obowiązek utrzymania dożywotnika

została umowa darowizny, nie przesądza jeszcze, że w opisanym stanie faktycznym nie możemy mówić o umowie dożywocia. Jak wynika z treści art. 65 § 2 k.c. w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2009

Wysokość wynagrodzenia adwokata określa umowa z klientem

wysokość zasądzonego roszczenia. Jeśli mu nie zapłacę (nie mamy przecież żadnej umowy, tylko umowa ustna, która miała być kwestia dogadania), adwokat twierdzi, że wystąpi na drogę sądową. Jak mam ten problem rozwiązać? Czy może mnie adwokat obciążyć

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 marca 2011

Nie każda umowa wymaga zachowania formy pisemnej

czy dana umowa może być zawarta bez zachowania określonej formy (pisemnej lub szczególnej np. aktu notarialnego) decydują przepisy prawa. Kodeks cywilny umożliwia zawarcie umowy nie tylko poprzez jej podpisanie na piśmie, w przypadku gdy obie strony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2013

Umowa o rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami

Pozostaję w związku małżeńskim, mieszkamy w mieszkaniu stanowiącym własność mojej żony. Obecnie żona planuje zakup nowego mieszkania ale wcześniej notarialnie chce mieć rozdzielność majątkową. Co powinna zawierać notarialna umowa rozdzielności, czy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2013

Zawarcie umowy i wykonanie usługi należy udowodnić

przedmiot dostawy, jej termin, cenę itp. Brak takie umowy, która może być zawarta także w formie ustnej (umowa sprzedaży często zawierana jest bez zachowania formy pisemnej np. w sklepie mówimy, że kupujemy daną rzecz, płacimy za nią, a sprzedawca nam ją

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 listopada 2012
« Poprzednia 1 … 199  |  200  |  201  |  202  |  203 … 3094 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.