Kalendarz przedsiębiorcy: 20-08-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30904 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa przedwstępna w przypadku nabycia niewydzielonej działki gruntu

na rzecz drugiej strony. Umowa powinna przewidywać także cenę za jaką przeniesiona zostanie nieruchomość, może przewidywać także zaliczkę lub zadatek. Najważniejszym elementem umowy przedwstępnej jest określenie daty w jakim strony zobowiązują się do

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Sprzedawca nie ma obowiazku przyjąć do zwrotu rzecz niewadliwą

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) możemy odstąpić od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (np. zakup od akwizytora, na prezentacji podczas wycieczki), lub na odległość (m.in

Słowa kluczowe: umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008

Zawarcie umowy przyrzeczonej przed sądem

zgodnie z art. 390 § 2 k.c. (kodeksu cywilnego), umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy (forma aktu notarialnego), strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 stycznia 2009

Odstąpienie od umowy rezerwacji lokalu mieszkalnego zawartej z deweloperem i zwrot wpłaconej zaliczki

Dokonałem rezerwacji lokalu mieszkalnego nowo wybudowanego. Z tego tytułu wpłaciłem zaliczkę 5000 zł. W umowie rezerwacji jest paragraf o odstąpieniu od niniejszej umowy przez kupującego, co skutkuje przepadkiem zaliczki na rzecz sprzedającego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Potwierdzenie umowy darowizny przez współmałżonka

w tym przedmiocie może złożyć bądź z własnej inicjatywy, bądź też na skutek inicjatywy drugiej strony, która może wyznaczyć temu małżonkowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy, Jeżeli potwierdzenie umowy nastąpi w prawem wymaganej formie, umowa

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2007

Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta pod warunkiem

nieważne. Jeżeli warunek jest zawieszający (czyli od ziszczenia się warunku zależy przejście własności nieruchomości), zawarta umowa będzie nieważna, czyli własność nieruchomości na nabywcę nie przejdzie. Jeżeli zastrzeżony warunek jest rozwiązujący (tzn

Słowa kluczowe: nieruchomość, warunek
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2006

Umowa o pracę wg. prawa brytyjskiego

Czy pracodawca zgodnie z prawem brytyjskim ma obowiązek doręczyć mi umowę o pracę?

Chociaż w Wielkiej Brytanii umowa o pracę nie musi być sporządzona na piśmie, warto poprosić pracodawcę o spisanie warunków kontraktu. Podstawą do sporządzenia

Słowa kluczowe: prawo pracy, umowa o pracę
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 marca 2007

Umowa sprzedaży samochodu a brak dowodu rejestracyjnego

jednoczesnym zastrzeżeniem, że po upływie wskazanego terminu odstępuje Pan od umowy i żąda zwrotu zapłaty i odbioru sprzedanej rzeczy (samochodu). Forma pisemna jest niezbędna, z uwagi, że umowa została zawarta na piśmie, zatem ewentualne odstąpienie od umowy

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 maja 2007

Darowizna mieszkania czy umowa o dożywocie

Mój dziadek ma mieszkanie o pow. ok. 40m2. Po śmierci babci, z która był rozwiedziony, właścicielami połowy mieszkania są jego dzieci i polowy jest on sam. On chce przepisać mieszkanie na mnie, w zamian za pomoc....chyba darowizna? Dziadek ma mieć

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 września 2007

Umowa sprzedaży mieszkania zawarta przez pełnomocnika

mieć uzasadnione roszczenia? Jak się zabezpieczyć?

Najkorzystniej byłoby aby pełnomocnictwo zawierało klauzulę, że nie jest odwołalne. Na mocy art. 101 § 1 Kc (Kodeksu cywilnego), pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca

Słowa kluczowe: pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 198  |  199  |  200  |  201  |  202 … 3091 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.