Kalendarz przedsiębiorcy: 15-08-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30901 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność za kradzież pojazdu z parkingu strzeeżonego

dokonywaniu oceny, jakie usługi są oferowane przez prowadzącego parking, a więc jakiej treści umowy jest z nim zawierana, czy jest to umowa przechowania, czy umowa najmu miejsca postojowego, mają widoczne oznaczenia parkingu oraz takie elementy rzeczywistości

Słowa kluczowe: umowa przechowania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Zawarcie umowy w wyniku aukcji elektronicznej

przypadku sprzedaży dokonywanej za pomocą aukcji, umowa sprzedaży w myśl art. 70 1 § 1 k.c. jest zawierana w drodze aukcji. Warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. Jeżeli zastrzeżenia takiego nie było

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 września 2009

Umowa o dozywocie to nie to samo co umowa darowizny

własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Umowa taka nie stanowi umowy darowizny lecz jest umową odpłatą. Z jednej strony zbywca przenosi na nabywcę nieruchomość, a z drugiej strony nabywca (zamiast zapłacić cenę) zobowiązuje się do

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2008

Umowa lojalnościowa to umowa pracownika z pracodawcą o dokształcanie

nie obowiązują w przypadku umowy zawartej z pracownikiem podejmującym naukę bez skierowania pracodawcy, ponieważ rozporządzenie treści takiej umowy nie reguluje. Umowa taka jest wówczas oparta na zasadzie swobody umów (art. 3531 KC w związku z art. 300

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2009

Umowa przedwstępna a list intencyjny

umowy przyrzeczonej wymaga formy szczególnej (np. aktu notarialnego) umowa przedwstępna także powinna być zawarta w formie szczególnej. List intencyjny zawierany jest na piśmie ale forma ta stosowana jest wyłącznie dla celów dowodowych. Porady

Słowa kluczowe: umowa, umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 czerwca 2006

Wypowiedzenie umowy z operatorem telefonicznym, z uwagi na brak zasięgu sieci telefonicznej

telekomunikacyjnych, umowa taka zostanie wypowiedziana przez Opratora, abonent złoży dyspozycje zmiany opcji oferty, która spowoduje zmianę wysokości abonamentu na niższą niż wskazana w umowie. Na tej podstawie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2007

Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży samochodu wylicytowanego na aukcji internetowej

odszkodowawczej, zawarta zaś w wyniku jego wykonania umowa finalna stanowi odrębne zdarzenie prawne. Zdarza się jednak, że zachowanie sprzeczne z regułami postępowania aukcyjnego wyjątkowo przesądza zarazem o wadliwości samej umowy na podstawie przepisów ogólnych

Słowa kluczowe: umowa, umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Zawarcie umowy przez telefon jest prawnie skuteczne i rodzi obowiazek zapłaty wynagrodzenia

nękać.

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z zawarciem umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zawarcie umowy przez telefon). W przypadku gdy umowa taka zawarta jest pomiędzy przedsiębiorcami, to nie można skorzystać z

Słowa kluczowe: umowa, umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2010

Oświadczenie woli musi dojść do adresata w określonym terminie umownym

28.04.2010 roku, na co mam dowód w postaci potwierdzenia nadania. Po tym okresie umowa zostaje przedłużona na kolejne 6 miesięcy. Jednak w zaszłym tygodniu otrzymałem fakturę za usługę za miesiąc maj. Co w tym przypadku mogę zrobić aby umowa była rozwiązana

Słowa kluczowe: umowa, umowa wzajemna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 czerwca 2010

Umowa pożyczki zawarta dla pozoru

Przed małżeństwem na dom w 2000 roku wpłaciłam połowę kwoty (niestety nieudokumentowaną), a w akcie notarialnym niestety jest zapis o 1/10 mojej części. Dom teraz jest warty 5 razy tyle, jednakże mąż deklaruje, że wypłaci tylko dwa razy więcej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 195  |  196  |  197  |  198  |  199 … 3091 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.