Kalendarz przedsiębiorcy: 20-07-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównauchylenie postanowienia
Wyszukiwana fraza:

uchylenie postanowienia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 103 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wznowienie postępowania

postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu w przypadku późniejszego wykrycia prawomocnego postanowienia dotyczącego tego samego stosunku prawnego. Tym samym w przypadku wniesienia przez Panią skargi o wznowienie postępowania, Sąd rozpozna nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Przekroczenie granicy kraju stanowi wykroczenie karane grzywną w postępowaniu mandatowym

, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu. Skoro przekroczenie granicy nie było typem

Słowa kluczowe: mandat
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 września 2010

Ponowne wszczęcie postępowania spadkowego

spadkobiercy nie wymienieni w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku np. wcześniej nie znani, którzy będą domagać się swojego prawa do spadku, drogą dochodzenia swoich praw jest wniosek o zmianę lub uchylenie postanowienia o stwierdzeniu

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2007

Kara umowna w umowie przedwstępnej

zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego (pkt. 17). W takim przypadku postanowienia te są nie ważne, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania za uchylenie się od zawarcia umowy przyrzeczonej na zasadach ogólnych. W przypadku

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2007

Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego

wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie; zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego. Opłata od powództwa przeciwegzekucyjnego wynosi 5% wartości

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2007

Odnaleziony testament po zmarłym

przeprowadzić postępowanie o uchylenie lub zmianę tego postanowienia. Osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, a nie jest spadkobiercą lub jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, dowód taki może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2006

Uprawnienie do nagrody jubileuszowej

poddana pod rozstrzygnięcie sądu. Strony układu zbiorowego pracy mają prawo wyjaśniać treść układu zbiorowego pracy niezależnie od tego, czy postanowienia tego układu są jednoznaczne, czy nie i czy obiektywnie budzą one uzasadnione wątpliwości. Zgodnie z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 marca 2011

Skarga o wznowienie postępowania nie jest dopuszczalna w każdej sprawie

W 2009 roku Sąd Okręgowy oddalił moje zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dotyczące unieważnienia przybicia licytacyjnego w formie niezaskarżalnego postanowienia. W uzasadnieniu Sąd napisał, że można by rozpatrywać uchylenie przybicia tylko w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2011

Zawarcie umowy przez telefon jest prawnie skuteczne i rodzi obowiazek zapłaty wynagrodzenia

zawarcia umowy w trybie złożonej oferty. Zgodnie z art. 66 k.c.oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie

Słowa kluczowe: umowa, umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2010

Przyjęcie mandatu karnego kończy postępowanie w sprawie o wykroczenie

. Mandat karny staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego (art. 98 § 3 kpwow). Zatem z chwilą przyjęcia mandatu karnego, jedynym środkiem zaskarżenia jest wniosek o jego uchylenie. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu

Słowa kluczowe: ITD, madat, policja, porady prawne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 11 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.