Kalendarz przedsiębiorcy: 25-09-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównauchwała wspólników
Wyszukiwana fraza:

uchwała wspólników

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 84 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Likwidacja spółki jawnej - obowiazki likwidatorów i wspólników związane z likwidacją

Sporządzam likwidacje spółki jawnej, w której jest dwóch wspólników. Rozliczamy się na zasadach ogólnych. Jakie są obowiązki likwidatorów związane z likwidacją spółki jawnej?

Zgodnie z art. 81 § 1 k.s.h. (kodeksu spółek handlowych) likwidatorzy

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Sposób liczenia głosów na zgromadzeniu wspólników

otrzymało większości głosów, czyli na 100 głosów otrzymał tylko 30 głosów, to czy taka uchwała jest ważna? Czy taką uchwałę należy w protokole uznać za uchwałę podjęta i czy ta uchwała nie skutkuje przeciwko funkcjonowaniu zarządu spółki? Podobna jest sprawa

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 czerwca 2011

Zrzaczenie się przez wspólników prowadzenia spraw spółki wymaga podjęcia uchwały

, podejmowania uchwał - stosuje się przepisy o podejmowaniu uchwał przez wszystkich wspólników. W przypadku jednoosobowego podejmowania decyzji, uchwała jedynego wspólnika upoważnionego do prowadzenia spraw zastępuje uchwałę wszystkich wspólników. Czynności

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 stycznia 2010

Prawo do działania w imieniu spółki jawnej

), choćby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała wspólników. Zatem każdy ze wspólników jest upoważniony do reprezentowania spółki. Samo pojęcie reprezentacji możemy rozumieć szeroko i wąsko

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 grudnia 2009

Likwidacja spółki jawnej

zamiaru prowadzić spółki, konieczne będzie jej rozwiązanie. Zgodnie, z art. 58 ust. 2 ksh (kodeksu spółek handlowych), rozwiązanie spółki powoduje jednomyślna uchwała wspólników. Uchwała taka nie wymaga formy aktu notarialnego, wystarczającą formą jest

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 czerwca 2007

Wykreślenie spółki jawnej z KRS bez przeprowadzania jej likwidacji

?

Zgodnie z art. 58 k.s.h. (kodeksu spółek handlowych), rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w umowie spółki, 2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, 3) ogłoszenie upadłości spółki, 4

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2008

Zmiana zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

, dla odwołania członków zarządu wystarczy uchwała wspólników w tym zakresie. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników, a w jego miejsce może zostać powołana nowa osoba do tej funkcji. Spółka nie modzie działać bez organu

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 stycznia 2009

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. Z powyższego przepisu wynika, że każdy wspólnik może zaciągać ze skutkiem dla spółki zobowiązania mieszczące się w zakresie zwykłych czynności spółki, a zaciągnięcie ze skutkiem dla spółki

Słowa kluczowe: spółka cywilna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2010

Rozwiazanie spółki jawnej może nastąpić zgodnie z umową spółki

. (kodeksu spółek handlowych) przyczyną rozwiązania spółki jawnej mogą być m. in. przyczyny przewidziane w umowie spółki, a także jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, lub wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika. Wypowiedzenie umowy spółki jawnej może

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2010

Wynagrodzenie dla członka zarządu

uchwała zgromadzenia wspólników. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy spółką a członkiem zarządu (niezależnie od jej rodzaju, czy to umowa o pracę czy też inna umowa cywilnoprawna), umowa taka w imieniu spółki zawierana jest zgodnie z art. 210 § 1 K.s.h

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 czerwca 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 9 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.