Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaubezpieczyciel
 
Wyszukiwana fraza:

ubezpieczyciel

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 220 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Polubowne stwierdzenie wypadku drogowego / kolizji

DOCM PDF

Polubowne stwierdzenie wypadku drogowego

Słowa kluczowe: kolizja drogowa, oświadczenie
Kategoria: Oświadczenie
Data utworzenia: 20 maja 2011

Ogólne warunki ubezpieczenia

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności: przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umowy ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń…

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Ubezpieczyciel wypłaca jedynie odszkodowanie do wysokości wartości poniesionej szkody

promocji za 100 zł. Ubezpieczyciel wypłacił jedynie odszkodowanie w wysokości 100 zł, natomiast koszt naprawy wyniósł 370 zł. Czy ubezpieczyciel ma rację?

Kwestie odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela określa przede wszystkim umowa

Typ: Porada
Kategoria: inne
Data utworzenia: 24 września 2011

Żądając potwierdzenia istnienia szkody ubezpieczyciel powinien wskazać okoliczności jej wystąpienia

Kilka dni temu otrzymałem pismo z firmy windykacyjnej o niezwłoczne wyjaśnienie przyczyny powstania szkody, która powstała w wigilię 2009 roku. Nie byliśmy w domu w tym okresie, gdyż wyjechaliśmy na wigilię do rodziny. Do swojego pisma firma ta przesłała druk potwierdzenia wystąpienia szkody i jej przyczyn. Jaką mam wysłać odpowiedź do tej firmy…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 listopada 2012

Obowiązek zapłaty drugiego ubezpieczenia OC za samochód

zrobiłem tego i teraz dotychczasowy ubezpieczyciel mimo, ze okres umowy wygasł upomina się o składkę. Czy mogą upominać się o składkę przecież sprzedający zgłosił sprzedaż i rezygnację z ubezpieczenia, a ja zawarłem kolejną umowę.

Zgodnie z przepisami

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 stycznia 2007

Podanie nieprawdziwych informacji ubezpieczycielowi może powodować wzrost składki

. W praktyce wysokość składki jest podawana w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia. Wysokość składki ubezpieczeniowej określa ubezpieczyciel po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Indeksacja składki może być dokonana na podstawie przepisu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 sierpnia 2012

Dwa razy zawarta umowa ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów

. Jednym słowem w Pana przypadku jest problem dotarcia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy do drugiej strony jakim jest ubezpieczyciel. Ubezpieczyciel stoi na stanowisku, że zgodnie z treścią art. 61 kodeksu cywilnego, oświadczenie woli, które ma być

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2007

Spłata długów z poprzedniego małżeństwa

ubezpieczyciel wpłacił do banku z polisy AC tylko cześć kwoty odszkodowania, argumentując, iż wartość samochodu na dzień kradzieży była znacznie niższa, niż w dniu zawierania polisy AC. Od momentu wypłaty odszkodowania, była małżonka przestała płacić raty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 października 2006

Wpłata pieniędzy na rachunek bankowy, może stanowić bezpodstawne wzbogacenie

Towarzystwo ubezpieczeń obniżyło wartość polisy przy wypłacie odszkodowania o 80%. Pieniądze przelano na konto nie przedstawiając żadnego dokumentu. Ubezpieczyciel twierdzi, że pismo wysłano kilka dni wcześniej, a pieniądze przelano dzień później

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2010

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC zakładu pracy

z odpowiedzialnością cywilna związaną z ruchem zakładu. Nie mniej jednak aby firma ubezpieczeniowa przejęła na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą, zdarzenie to musi mieścić się w zakresie tego ubezpieczenia. Ubezpieczyciel może odmówić zapłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 stycznia 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 22 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.