Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaużytkownik wieczysty
 
Wyszukiwana fraza:

użytkownik wieczysty

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 71 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odwołanie od decyzji ustalającej nową opłatę za grunt oddany w użytkowanie wieczyste

DOCX PDF

Odwołanie od decyzji ustalającej nową opłatę za grunt oddany w użytkowanie wieczyste - wzór dokumentu

Data utworzenia: 24 czerwca 2011

Odwołanie od decyzji w sprawie ustalenia opłaty za wieczyste użytkowanie

DOCX PDF

Odwołanie od decyzji ustalającej nową opłatę za grunt oddany w użytkowanie wieczyste - wzór dokumentu

Data utworzenia: 24 czerwca 2011

Odwołanie do SKO od decyzji Wójta ustalającej jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

DOCX PDF

Odwołanie do SKO od decyzji Wójta ustalającej jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wzór dokumentu

Data utworzenia: 29 czerwca 2011

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste - wniosek aktualizacyjny

PDF DOCX

Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie cywilnym, użytkowanie wieczyste jest związane z tzw. opłatą roczną, której uiszczanie należy do obowiązków wieczystego użytkownika. Opłata ta jest zawsze wskazana w umowie wieczystego użytkowania i płaci się ją na rzecz właściciela nieruchomości – Skarbu Państwa, właściwej jednostki samorządu terytorialnego…

Data utworzenia: 28 maja 2013

Użytkownik wieczysty nieruchomości nie jest jej właścicielem

nieruchomości?

Zacząć należy od tego, że użytkownik wieczysty, pomimo szeregu przysługujących mu uprawnień, nie jest właścicielem – mówi Małgorzata Papaj, prawnik z Agencji Jartom ( http://www.jartom.pl ). Wprawdzie może on prawo użytkowania sprzedać, może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Prawa właściciela nieruchomości w razie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Uprawnienie gminy do naliczenia renty planistycznej

lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 października 2007

Ograniczenia inwestycji na terenie objętym programem Natura 2000

wieczystemu nieruchomości zamiennej. Także w przypadku jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z powyższego prawa

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2010

Renta planistyczna dotyczy tylko tej części nieruchomości która została zbyta i dla której dokonano zmiany planu

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 czerwca 2010

Aby skutecznie objąć składniki masy spadkowej konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego

dobrej wierze od osoby ujawnionej w księdze wieczystej jako jej właściciel lub użytkownik wieczysty jest prawnie skuteczne, choćby takiej osobie prawo własności lub użytkowania wieczystego w rzeczywistości nie przysługiwało (art. 5 ustawy o księgach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 8 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.