Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównatermin zasiedzenia
Wyszukiwana fraza:

termin zasiedzenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nabycie prawa majątkowego w czasie trwania małżeństwa prowadzi co do zasady do objęcia go wspólnością małżeńską

małżonków przed powstaniem wspólności, a termin zasiedzenia upłynął w czasie trwania wspólności. Powszechnie przyjmuje się, że prawo nabyte w czasie trwania wspólności wchodzi do majątku wspólnego małżonków, a decydujące znaczenie ma data definitywnego

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2010

Podatek od nieruchomości posiadacza samoistnego

podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana. Termin do zawiadomienia to 14 dni od daty wystąpienia zmian. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2007

Samoistny posiadacz może nabyć nieruchomość przez zasiedzenie

posiadanie w złej wierze, tym samym wymagany okres nieprzerwanego posiadania wynosi lat 30. Prawo własności nieruchomości w drodze zasiedzenia może nabyć tylko posiadacz samoistny, a więc nie może jej nabyć w tej drodze ani posiadacz zależny (np

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2009

Wykupione mieszkanie spółdzielcze w czasie trwania małżeństwa co do zasady stanowi majątek współny małżonków

czasie trwania wspólności majątkowej oraz nabycie własności w drodze zasiedzenia, gdy w posiadanie rzeczy wszedł jeden z małżonków przed powstaniem wspólności, a termin zasiedzenia upłynął w czasie trwania wspólności. Jak wynika z wyroku Sądu

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Jak zarejestrować pojazd bez nr VIN?

prawa własności, zgodnie z art. 609 k.p.c. winien Pan złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie zasiedzenia własności ruchomości. Sprawa toczy się w trybie nieprocesowym, a wnioskodawca winien wskazać inne zainteresowane osoby w sprawie (np. znanego mu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011

Oferta zakupu nieruchomości nie przerywa biegu zasiedzenia

Prawo własności nieruchomości można nabyć też przez zasiedzenie, na skutek długotrwałego posiadania. Czy posiadacz, któremu nie przysługuje prawo własności, jeśli zaproponuje właścicielowi nabycie nieruchomości, ryzykuje przerwanie biegu zasiedzenia?

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2013

Kiedy zasiedzenie ulega przerwaniu?

Terminy przedawnienia są dosyć długie, dlatego też każde ich przerwanie działa z niekorzyścią na rzecz osoby, która zamierza skorzystać z tej instytucji. Przerwanie biegu przedawnienia oznacza, że po ustaniu przyczyny przerwania termin ten biegnie

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 19 sierpnia 2014

Służebność gruntową można również nabyć przez zasiedzenie

Służebność gruntowa polega często na obowiązku umożliwienia przejazdu na sąsiednią działkę. Podstawowym sposobem powstania służebności gruntowej jest umowa albo orzeczenie sądu. Czy jednak takie prawo można nabyć również poprzez zasiedzenie?

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 stycznia 2013

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenia nieruchomości jest uregulowane przepisami ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pózn. zm.). Termin, który musi upłynąć aby można było stwierdzić zasiedzenie nieruchomości jest uzależniony od tego dobrej

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2013

Nabycie własności przez zasiedzenie

zasiedzenia mogą być niektóre z praw rzeczowych tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste i służebności gruntowe.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 września 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.