Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównasyndyk
 
Wyszukiwana fraza:

syndyk

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 83 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zakaz ogłoszenia upadłości

Nie można ogłosić upadłości: Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego; publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą; osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne; uczelni…

Data utworzenia: 6 listopada 2006

Upadłość

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Art. 10 Prawa upadlościowego Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną…

Data utworzenia: 6 listopada 2006

Upadłość a prawo członka spółdzielni mieszkaniowej

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Kupiłem mieszkanie w 1998 r. wpłacając za nie 100% ustalonej przez spółdzielnię wartości. Dwa lata temu zwróciłem się z wnioskiem o wyodrębnienie mojego mieszkania (ustanowienie KW). Z uwagi na zagmatwane sprawy podziału gruntów pod budynkami proces wyodrębniania trwa do dzisiaj. W 2006 roku, po ośmiu…

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 maja 2006

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

Mieszkam ze swoją rodziną w domu jedno rodzinnym u rodziców. Jestem tam zameldowany od początku kiedy powstał, czyli ponad 30 lat. Mój ojciec prowadzi działalność i obecnie ma spore problemy finansowe. Prawdopodobnie niedługo wierzyciele będą ściągać swoje należności z majątku, a on zmuszony będzie do ogłoszenia upadłości. Jakie jest zagrożenie…

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Skutki ogłoszenia upadłości

swój majątek. Majątek ten stanowić będzie masę upadłości, z której syndyk będzie zaspokajał wierzycieli upadłego. Do masy upadłości nie wchodzi jednak mienie, które jest wyłączone od egzekucji oraz wynagrodzenie za pracę upadłego w części

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2012

Opłata za bezumowne korzystanie z mieszkania w przypadku orzeczonej eksmisji

Czy w przypadku gdy orzeczona jest eksmisja, syndyk masy upadłości spółki, do której należało mieszkanie ma prawo nałożyć na osobę, która ma orzeczoną eksmisję z prawem do lokalu socjalnego dodatkowe opłaty za bezumowne korzystanie z mieszkania

Słowa kluczowe: eksmisja, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2008

Skutki upadłości przedsiębiorcy względem wykonania umów wzajemnych

Nasz klient ogłosił upadłość, wiążę nas umowa na świadczenie usług z terminem wypowiedzenia 6 miesięcy. Jak syndyk może umowę wypowiedzieć w świetle prawa?

Kwestie zobowiązań wynikających z umów wzajemnych, określają przepisy ustawy z dnia

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 marca 2009

Egzekucja z aktu notarialnego

, wierzyciele wchodzący do układu muszą wyrazić zgodę na warunki układowe. W wyniku postępowania upadłościowego (likwidacja) syndyk spienięża Pana majątek, a z uzyskanych środków pokrywa koszty upadłości oraz zaspakaja wierzycieli. Pozytywną cechą takiego

Słowa kluczowe: egzekucja, upadłość, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2006

Likwidacja spółki jawnej poprzez przejęcie jej majątku

uchwały, likwidatorami są wszyscy wspólnicy, z tym, że na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk, a w razie upadłości spółki likwidatorem jest syndyk masy upadłości. Z ważnych powodów na wniosek wspólnika lub innej osoby mającej interes prawny (np

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2008

Obowiązki członków spółdzielni

Pr.sp. na mocy którego Syndyk po ogłoszeniu upadłości spółdzielni wzywa do niezwłocznego uiszczenia niewpłaconej jeszcze części udziału. Inaczej doprowadziłoby to do sytuacji w której członkowie spółdzielni permanentnie byliby finansującymi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 9 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.