Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównasyndyk masy upadłości
Wyszukiwana fraza:

syndyk masy upadłości

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 33 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skutki ogłoszenia upadłości

swój majątek. Majątek ten stanowić będzie masę upadłości, z której syndyk będzie zaspokajał wierzycieli upadłego. Do masy upadłości nie wchodzi jednak mienie, które jest wyłączone od egzekucji oraz wynagrodzenie za pracę upadłego w części

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2012

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

mieniem wchodzącym w skład masy upadłości. W myśl art. 61 Prawa upadłościowego, z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości przeznaczoną na zaspokojenie wierzycieli. Przy upadłym pozostaje wprawdzie odpowiedni tytuł do składników

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Upadłość a prawo członka spółdzielni mieszkaniowej

wyżej?

W chwili ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, a składniki majątku nienależące do upadłego podlegają wyłączeniu z masy upadłości. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej zastosowanie mają jednak przepisy art. 86 ust. 1

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 maja 2006

Skutki upadłości przedsiębiorcy względem wykonania umów wzajemnych

uprawnionym stosunek zobowiązaniowy zasadniczo nie ulega zmianie. Po prostu wierzytelność wchodzi do masy upadłości i po jej realizacji służy do zaspokojenia wierzycieli. Jeżeli chodzi o umowy wzajemne (takie gdzie jedna strona spełnia

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 marca 2009

Postępowanie egzekucyjne w przypadku upadłości dłużnika

upadłościowego zgłosić swoją wierzytelność do masy upadłości. Zadaniem Syndyka w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną, jest spieniężenie majątku upadłego a ze środków uzyskanych, zaspakajanie wierzycieli. Wierzytelności zaspokajane są w zależności od

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Opłata za bezumowne korzystanie z mieszkania w przypadku orzeczonej eksmisji

Czy w przypadku gdy orzeczona jest eksmisja, syndyk masy upadłości spółki, do której należało mieszkanie ma prawo nałożyć na osobę, która ma orzeczoną eksmisję z prawem do lokalu socjalnego dodatkowe opłaty za bezumowne korzystanie z mieszkania

Słowa kluczowe: eksmisja, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2008

Likwidacja spółki jawnej poprzez przejęcie jej majątku

uchwały, likwidatorami są wszyscy wspólnicy, z tym, że na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk, a w razie upadłości spółki likwidatorem jest syndyk masy upadłości. Z ważnych powodów na wniosek wspólnika lub innej osoby mającej interes prawny (np

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2008

Złożyłem zawiadomienie o przestępstwie przeciwko Amber Gold i co dalej?

odpowiednim czasie podejmować stosowne czynności (np. zgłosić wierzytelność do masy upadłości spółki Amber Gold Sp. z o. o.). Postępowanie karne Jeżeli złożył Pan jako pokrzywdzony w sprawie karnej zawiadomienie o podejrzeniu popełniania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2012

Kto zajmuje się majątkiem spółki Amber Gold po ogłoszeniu upadłości?

ustanowieniem sędziego – komisarza oraz syndyka masy upadłości. W tym momencie majątek Amber Gold został oddany właściwemu syndykowi. Jakie są zatem jego uprawnienia i obowiązki?

Data utworzenia: 21 września 2012

Skutki ogłoszenia upadłości kontrahenta a obowiązująca umowa wzajemna pomiędzy stronami

Wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości kontrahenta rodzi określone skutki wobec obowiązujących umów wzajemnych pomiędzy stronami regulowane przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.