Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównastwierdzenie nieważności
Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej - Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
  1. wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
  2. wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
  3. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
  4. została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,
  5. była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
  6. w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
  7. zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.
Art. 156 kodeksu postępowania administracyjnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

stwierdzenie nieważności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 88 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skarga powodowa - skarga o unieważnienie małżeństwa kościelnego

DOCX PDF

Skarga powodowa - skarga o unieważnienie małżeństwa kościelnego

Data utworzenia: 12 lutego 2014

kancelaria prawno-kanoniczna Małgorzata Bryła (Stalowa Wola)

Kancelaria prawno - kanoniczna Małgorzata Bryła kanonista, adwokat kościelny ("rozwód kościelny", "unieważnienie małżeństwa") świadczy pomoc prawną w zakresie prowadzenia procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa. W dzisiejszym świecie tak

Kategoria: Adwokat

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdaleny Chróścielewskiej (Łódź)

spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie odrzucenie, zrzeczenie się spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu

Kategoria: Adwokat

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

, zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki

Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Właściwość sądów okręgowych w postępowaniu cywilnym

wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni, 4[2]) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje

Data utworzenia: 14 marca 2011

Ważność uchwały wspólnoty mieszkaniowej

W jaki sposób powinno się stwierdzać ważność uchwały poddanej przez wspólnotę mieszkaniową (za zebraniu bądź metodą indywidualnego zbierania głosów, bądź częściowo na zebraniu i pozostałe metodą indywidualnego zbierania głosów)? Wspólnota liczy 33 członków. Notarialnie na pierwszym zebraniu ustalono, że 1 właściciel = 1 głos. Czy…

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 maja 2007

Błędne oznaczenie przedsiębiorcy w aneksie do umowy

?

Oznaczenie nazwy błędne na umowie, nie powoduje jej nieważności. Oprócz samej nazwy na umowie a także na aneksie znajdują się inne elementy identyfikujące przedsiębiorcę, a mianowicie imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lutego 2008

Nieważność testamentu

którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, w każdym razie po upływie 10 lat od otwarcia spadku. Podważenie ważności ostatniego testamentu spowoduje, iż ważny będzie testament poprzednio sporządzony. Jeżeli testator

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 stycznia 2007

Nie można anulować podjetej uchwały

powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie jej nieważności. Skorzystanie z powództwa o uchylenie uchwały wchodzi w rachubę, gdy uchwała wspólników jest sprzeczna z umową bądź dobrymi obyczajami. Natomiast powództwo o stwierdzenie nieważności

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2013

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne

nie legitymuje się wymaganym zezwoleniem. W konsekwencji należy stwierdzić, że postępowanie w sprawie o stwierdzenie nieważności umowy nabycia nieruchomości przez cudzoziemca i jego małżonka, obywatela polskiego, do małżeńskiego majątku wspólnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 maja 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 9 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.