Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównasprzedawca
Sprzedawca z urzędu -

 przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy

Prawo energetyczne art.3 pkt.29

 
 
Wyszukiwana fraza:

sprzedawca

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 360 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprzedawca z urzędu

przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy Prawo energetyczne art.3 pkt.29

Data utworzenia: 29 listopada 2011

Rękojmia

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy

Jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. Art. 589 kodeksu cywilnego

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Umowa sprzedaży

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Art. 535 kodeksu cywilnego

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Cena sztywna

umowie ustaliły. Sprzedawca, który otrzymał cenę wyższą od ceny sztywnej, obowiązany jest zwrócić kupującemu pobraną różnicę.Kupujący, który według umowy miał zapłacić cenę niższą od ceny sztywnej, a rzecz zużył lub odprzedał po cenie obliczonej na

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

. 556 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, nie tylko za wady fizyczne rzeczy (wada zmniejszającą jej wartość lub użyteczność), ale także jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2012

Rękojmia obejmuje wady rzeczy sprzedanej zmniejszające jej wartość lub użyteczność

cywilnego), zgodnie z którym, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012

Roszczenie o zwrot zaliczki przedawnia się na zasadach ogólnych

sprzedawca zobowiązany był do przeniesienia własności rzeczy sprzedanej i jej wydania). Od tego samego dnia winien Pan naliczać odsetki od kwoty zaliczki podlegającej zwrotowi. Z opisu nie wynika w jakiej dacie miało to nastąpić, więc również ta okoliczność

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 grudnia 2012

Klient nie może ponosić kosztów reklamacji towaru

sprzedaży. W naszej ocenie nie może Pan zatem wyłączyć swojej odpowiedzialności jako sprzedawca lub określić, że sprzedawcą jest inny podmiot. Umowa sprzedaży w formie elektronicznej zawierana nie jest z tym podmiotem tylko z Panem jako przedsiębiorcą, tym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2012

Sprzedawca ma obowiązek uwzględnić reklamację, jeżeli rzecz sprzedana jest wadliwa

mogę zrobić, żeby zdemontować tą instalację i uzyskać zwrot pieniędzy?

Zgodnie z art. 555 k. c. (kodeksu cywilnego) sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 36 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.