Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaspadek
Spadek -

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.
 

 
 
Wyszukiwana fraza:

spadek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 718 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność za zapłatę opłat związanych z lokalem zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową

. To właściciel odpowiada za zaległości wobec wspólnoty i nie ma znaczenia w tym momencie czy zamieszkuje on w tej nieruchomości czy też nie. W przypadku gdy nabyła Pani spadek wraz z Pani siostrą w udziale wynoszącym po ½ części, za

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2008

Zachowek przysługuje w pierwszej kolejności dzieciom spadkodawcy

otwarcia spadku lub spadek odrzuciły (odrzucenie spadku traktowane jest tak samo, jakby spadkobierca nie dożył jego otwarcia), wówczas do spadku zostaną powołani dalsi zstępni (czyli wnuki). Jeżeli zatem zstępny Pani babci jakim jest Pani matka lub ojciec

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Dział spadku

na sprzedaż mieszkania i podział pieniędzy, nie chce też spłacić mi połowy jego wartości. Spadek otrzymałam (prawnie) w 2000 roku, jednakże do dziś nie mogę wyegzekwować od macochy należnej mi części spadku. Ona cały czas zamieszkuje owo mieszkanie. W

Słowa kluczowe: dział spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2006

Renta planistyczna

jakikolwiek sposób (sprzedaż, darowizna, spadek) nieruchomość w ciągu 5 lat od czasu gdy plan zaczął obowiązywać (art. 37 ust. 4, w zw. z ust. 3 ustawy). Dotyczy to również zbycia części nieruchomości, której wartość wzrosła z powodu uchwalenia planu lub jego

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 maja 2007

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę testamentowego

spadkiem i nie tylko z tym mam więcej, chciałbym krok po kroku wyjaśnić pewien problem ale to w następnym pytaniu.

Zgodnie z art. 1012 kc (kodeksu cywilnego) spadkobiorca może spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 maja 2007

Nie można dokonać zamiany mieszkania komunalnego na lokatorskie spółdzielcze

jednoznacznie, że nie może ono zostać przeniesione na osobę trzecią, czy to poprzez zamianę, sprzedaż a nawet spadek. Jedynie osoba, która dokonała wpłaty wkładu do spółdzielni mieszkaniowej może w określonych sytuacjach dysponować swoim wkładem mieszkaniowym

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 marca 2009

Żona dziedziczy po mężu z mocy prawa

cywilnego, a zgodnie z tymi przepisami sąd stwierdził w postanowieniu o nabyciu spadku, że spadek został nabyty przez współmałżonka oraz dzieci spadkodawcy w częściach równych. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2009

Umowa przewidująca zapłatę należnego zachowku może być zawarta dopiero po ustaleniu prawa do zachowku

do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Także w myśl art. 1047 k.c. (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków), umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna. Z powyższego wynika, ze obecnie nie może Pan zawrzeć umowy

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Wnuczka może żądać zachowku po dziadkach wówczas, gdy jej rodzic nie dożyje otwarcia spadku

do dziedziczenia powołane są dzieci spadkodawcy oraz małżonek. Jeżeli dzieci spadkodawcy nie dożyły otwarcia spadku, wówczas udział spadkowy, który by im przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Spadkobierca, który spadek odrzucił

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lutego 2010

Ustanowienie drogi koniecznej

Otrzymałam spadek w postaci 2 działek. Działki te otrzymałem w wyniku rozparcelowania sadu. Prócz mnie było jeszcze dwóch spadkobierców, którzy także otrzymali działki w obrębie moich działek. Okazało się jednak że jeden ze spadkobierców sprzedał

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2006
« Poprzednia 1 … 28  |  29  |  30  |  31  |  32 … 72 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.