Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaskutki niestawiennictwa
 
Wyszukiwana fraza:

skutki niestawiennictwa

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 17 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Niestawiennictwo strony na rozprawę sądową

działającego w jej imieniu pełnomocnika. W takim przypadku w razie niestawiennictwa strony na przesłuchanie sąd nie może zastosować sankcji w postaci grzywny. Jak wynika z treści art. 237 k.p.c. n iestawiennictwo stron na termin nie wstrzymuje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lutego 2011

Skutki odmowy przyjęcia pracy przez bezrobotnego

dni. Podobny skutek związany jest z nie stawieniem się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienie w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. W takim przypadku pozbawienie statusu bezrobotnego

Słowa kluczowe: bezrobotny
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 grudnia 2007

Skutki nie stawienia się świadka na rozprawię sądowej

(§ 110 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych). W przypadku niemożności stawiennictwa na rozprawę należy złożyć przed terminem rozprawy pisemne usprawiedliwienie nieobecności, z podaniem przyczyny niestawiennictwa. W

Słowa kluczowe: rozprawa sądowa, świadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 1 lutego 2007

Rozwód podczas nieobecnosci pozwanego

odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu. Po zawieszeniu

Słowa kluczowe: cywilne postępowanie, rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 maja 2006

Niestawiennictwo pozwanego na rozprawie o rozwód nie tamuje postępowania

same skutki, jak umorzenie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron lub z powodu ich niestawiennictwa. Jednakże zgodnie z art. 432 k.p.c. w każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania

Słowa kluczowe: niestawiennictwo, powód, pozew, pozwany
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwód

postępowania. W razie niezgłoszenia takiego wniosku w ciągu roku po zawieszeniu, sąd umorzy postępowanie. Umorzenie wywołuje takie same skutki, jak umorzenie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron lub z powodu ich niestawiennictwa. Z

Słowa kluczowe: zawieszenie postępowania
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2010

Sąd może orzec rozwód pomiędzy małżonkami nawet wobec sprzeciwu jednego z nich

wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. W razie niezgłoszenia takiego wniosku w ciągu roku po zawieszeniu, sąd umorzy postępowanie. Umorzenie wywołuje takie same skutki, jak umorzenie postępowania zawieszonego na

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 marca 2010

Rozwód po orzeczeniu separacji

same skutki, jak umorzenie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron lub z powodu ich niestawiennictwa - art. 428 § 2 kpc. Jeżeli zatem mąż nie stawi się na rozprawę bez usprawiedliwienia, sąd rozprawę poprowadzi bez jego obecności. W przypadku

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 maja 2007

Rozwód mimo braku zgody jednego z małżonków

wyłącznie w zamiarze szykany albo dla zemsty, lub z nienawiści do małżonka winnego, uznanie odmowy za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego nie budzi wątpliwości. skutki orzeczenia winy w wyroku rozwodowym przez sąd, poza moralnymi, są przede

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 listopada 2007
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.