Kalendarz przedsiębiorcy: 20-12-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaskutek
Wyszukiwana fraza:

skutek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1558 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Naprawienie szkody przez developera w związku z nieterminowym oddaniem lokalu mieszkalnego

dłużnika terminu spełnienia świadczenia może - zależnie od tego, jakie były jego przyczyny - powodować różne następstwa. Decydującym czynnikiem jest to, czy nastąpiło ono na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, czy też nie. Jeżeli

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 października 2008

Domniemanie - mąż matki jest ojcem dziecka

ojcostwa w przeciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka (art. 69 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Po obaleniu domniemania na skutek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Ważność testamentu

gdzie wpisywane są informacje dotyczące nieruchomości. Ma to ten skutek, że jest tzw. dobra wiara ksiąg wieczystych, czyli osoba, która sprawdza księgę uznaje to co tam jest wpisane za fakt. Nie mniej jednak, sama księga nie przesądza o własności

Słowa kluczowe: spadek, testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2006

Składniki majątku nabyte przez małżonka z jego majątku odrębnego

inaczej – art. 33 k.r.o (Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Zatem w przypadku gdy działka rekreacyjna stanowiła Pański majątek odrębny (na skutek dziedziczenia), nowa działka zakupiona ze środków pochodzących ze sprzedaży poprzedniej, odziedziczonej

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 października 2006

Umowa o pracę zawarta na czas określony z nauczcielem w świetle kodeksu pracy

określony po spełnieniu warunków z art. 25 (1) § 1 Kp, nie skutkuje nieważnością takiej umowy ale wywołuje skutek w postaci uznania takiej umowy za zawartą na czas nieokreślony (jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas

Słowa kluczowe: nauczyciel, umowa o pracę
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 sierpnia 2007

Okres przedawnienia odsetek od należności głównej

odsetki z tego tytułu przedawnia się, zgodnie z przepisem art. 118 k.c., z upływem 3 lat. SN wyraził przy tym pogląd, iż skoro roszczenie główne nie przedawniło się, ale wygasło na skutek zapłaty, roszczenie o odsetki za opóźnienie staje się w

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2007

Skutki odmowy przyjęcia pracy przez bezrobotnego

dni. Podobny skutek związany jest z nie stawieniem się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienie w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. W takim przypadku pozbawienie statusu bezrobotnego

Słowa kluczowe: bezrobotny
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 grudnia 2007

Wykup mieszkania spółdzielczego po ustanowieniu rozdzielności majątkowej przez małżonków

przysługuje, miałoby skutek w postaci przekształcenia tylko na rzecz jednego z małżonków. Zatem obecnie oboje małżonkowie winni złożyć wniosek o przekształcenie i oboje winni być stroną zawartego ze spółdzielnią aktu notarialnego. Porady prawne

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lutego 2008

Wyplata wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej może nastapić przed terminem wymagalności

przyjmującemu zlecenie wypłacić wynagrodzenie w tym terminie?

Zapisanie w umowie zlecenia terminu wypłaty wynagrodzenia za zlecenie ma ten skutek, że wraz z upływem tego terminu świadczenie staje się wymagalne, co oznacza, że gdyby dający zlecenie nie

Słowa kluczowe: wynagrodzenie, zlecenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2008

Zaprzeczenie ojcostwa odbywa się poprzez powództwo

dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Jak w wyroku z dnia 13 grudnia 2000 roku, stwierdził Sąd Najwyższy (sygn. akt III CKN

Słowa kluczowe: ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lutego 2009
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 156 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.