Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaskutek
Wyszukiwana fraza:

skutek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1560 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Brak świadomości uzasadnia powództwo o ustalenie nieistnienia zawartej umowy

tym okresie. W związku z powyżej opisaną sprawą, czy mogę wnieść pozew o unieważnienie podpisanej ugody i nakazu zapłaty, który wydal sąd na wniosek wierzyciela? Sytuacja ta powstała na skutek mojej niewiedzy i określonego stanu zdrowia psychicznego

Słowa kluczowe: powództwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2010

Możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentów, a ich wysokość

mu się dziecko lub o alimenty wystąpili rodzice. Zmianę taką może uzasadniać także całkowita utrata przez zobowiązanego możliwości uzyskania jakichkolwiek dochodów np. na skutek ciężkiego kalectwa powodującego całkowitą

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 stycznia 2010

Rozwód po krótkim trwanie małżeństwa

od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Jak w wyroku z dnia 13 grudnia 2000

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 marca 2010

Wznowienie postępowania w sprawie o rozwód po prawomocnym wydaniu wyroku rozwodowego

niemożność skorzystania w poprzednim postępowaniu z określonego środka dowodowego nie zachodzi, gdy istniała obiektywna możliwość powoływania go w tym postępowaniu, a tylko na skutek opieszałości, zaniedbań, zapomnienia lub błędnej oceny potrzeby jego

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 sierpnia 2010

Wykupienie mieszkania z WAM przez cywila

służby wojskowej na skutek wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy lub upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom wojskowym, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej oraz

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 października 2010

Firma windykacyjna, która kupiła dług nie może domagać się spłaty kwoty wyższej niż wartość zadłużenia wynikająca z umowy

informując komu i w jakiej wysokości wierzytelność przelał. Brak takiej informacji ma ten skutek, że dłużnik do czasu przekazania takiej informacji powinien spełniać świadczenie (spłacać kredyt) do rąk dotychczasowego wierzyciela (banku). Bez takiego

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2010

Związek przyczynowy pomiedzy zdarzeniem a wystąpieniem szkody jest podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej

przyczyny w stosunku do pierwszej może występować wówczas, gdy na przykład druga przyczyna powstała na skutek rażących zaniedbań lub błędów innych osób, których popełnienia na ogół się nie zakłada. W takiej sytuacji osoba odpowiedzialna za pierwszą przyczynę

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010

Ugoda może być zawarta w sądzie do czasu wydania przez sąd orzeczenia w tej sprawie

opróżnienie pomieszczenia - wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia. Rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty na podstawie art. 320 k.p.c. ma ten skutek - wskazany w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22.09.1970 roku

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Współmałżonek odpowiada za długi małżonka jeżeli wyraził zgodę na ich zaciągnięcie

szczególny stanowi inaczej. Z powyższych przepisów wynika ogólna zasada, że nieruchomość nabyta przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej co do zasady wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Skutek taki nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 stycznia 2011

Dochodzenie roszczeń od najemcy po wygaśnięciu umowy najmu

wezwać najemcę do dobrowolnego wydania zajmowanego lokalu. Wezwanie takie ma ten skutek dowodowy, że najemca może twierdzić, że nie odebrał Pan przedmiotu najmu po jego zakończeniu, stąd właśnie należałoby na piśmie (dla celów dowodowych), wystosować

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 24  |  25  |  26  |  27  |  28 … 156 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.