Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaskutek
Wyszukiwana fraza:

skutek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1559 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczenia wynikającego z długów spadkowych

, jako spadkobierca dłużnika powołuje się Pan na zarzut przedawnienia zgodnie z art. 118 k.c. i odmawia Pan spełnienia tego świadczenia. Jeżeli na skutek takiego Pana oświadczenia wierzyciel nadal będzie żądał zapłaty, wówczas powinien Pan udać się do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2013

Na porozumienie o zmianie warunków pracy zgodę musi wyrazić pracownik

skutek zgodnego oświadczenia stron umowy o pracę (pracownik i pracodawca muszą wyrazić zgodę na zawarcie takiego porozumienia, które stanowi w istocie aneks do zawartej umowy o pracę). Porozumienie takie skoro zawierane jest na zgodne oświadczenie stron

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 grudnia 2013

Rozwiązanie umowy o pracę w razie niedostarczenia przez pracownika w terminie zwolnienia lekarskiego

Pana w zapytaniu - odniesie zamierzony skutek i żądania w nim zawarte sąd pracy w całości uwzględni. Oczywiście brak dostarczenia zwolnienia lekarskiego oraz potwierdzenia istnienia usprawiedliwienia przyczyny nieobecności w pracy, stanowi podstawę do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 stycznia 2014

Członek zarządu spółki może złożyć rezygnację w każdym czasie

przewidywać, że członek zarządu składa rezygnację np. na piśmie na ręce przewodniczącego rady. W takim wypadku złożenie rezygnacji wywiera skutek do chwili jego złożenia. Rezygnacja taka ma charakter jednostronnego oświadczenia woli i nie musi być przez nikogo

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Środki obrony przed pomówieniem i zniesławieniem

społeczny. Ponadto, gdyby na skutek opisanego zachowanie powstała szkoda w Pana majątku może Pan żądać również dodatkowo naprawienia tej szkody ( podstawa prawna art. 24 Kodeksu cywilnego ). Domagając się ochrony dóbr osobistych które zostały naruszone jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Prawo do renty przy zatrudnieniu na czarno

pracownik - ma prawo dochodzić roszczenia o naprawienie szkody poniesionej na skutek zachowania innego podmiotu. W przedstawionej sytuacji zasadniczo można przyjąć, że pracownik może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie z powodu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 lutego 2014

Postępowanie w razie oszustwa przez Internet

. 6 § 2 k.k. czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 czerwca 2014

Sprzedaż długu przez bank

cywilnego, dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. Przepis ten stosuje się odpowiednio do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 września 2006

Zakończona aukcja na Allegro

zawierała takiego zastrzeżenia, stąd nie mogła zostać odwołana przed jej zakończeniem, a wcześniejsze zakończenie ma ten skutek, że najwyższa oferta wiąże strony aukcji. W myśl art. 70 (2) § 1 kc, oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 maja 2007

Zdrada jako zawiniona przesłanka rozowodowa i jej znaczenie przy orzeczeniu rozwodu

wyroku rozwodowym, zasadniczo ma jedynie skutek w zakresie obowiązku alimentacyjnego. W przypadku, gdy nie orzeczono winy, małżonek może żądać alimentów tylko w przypadku, gdy pozostaje on w niedostatku. Okres żądania alimentów w tym przypadku ograniczony

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lipca 2007
« Poprzednia 1 … 22  |  23  |  24  |  25  |  26 … 156 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.