Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaskutek
Wyszukiwana fraza:

skutek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1560 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Apelacja sprowadzająca się do polemiki z sądem nie zasługuje na uwzględnienie

wcale, że nie spełnia ona funkcji kontrolnej; przeciwnie sąd II instancji rozpoznając sprawę na skutek apelacji dokonuje pełnej (a nie tylko w granicach podstaw zaskarżenia) kontroli prawidłowości postępowania i rozstrzygnięcia sądu I instancji

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2009

Odszkodowanie za nie wykonanie umowy wzajemnej

odpowiedzialność za nie wykonanie zobowiązania winna jest naprawienia szkody jaką druga strona poniosła w skutek niewykonania swojego zobowiązania. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 8 maja 2002 roku (sygn. akt III CKN 1015/99), pojęcie

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Ustanowienie drogi koniecznej na gruntach Skarbu Państwa

Jestem właścicielem działki, która po wojnie pozostała z podziału większej nieruchomości. Na skutek tego podziału, do mojej nieruchomości nie ma formalnego dostępuj do drogi publicznej. Po wojnie, z dwóch stron działki wybudowano tory kolejowe

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2009

Uznanie dziecka przez ojca, który nie jest mężem matki wymaga uprzedniego orzeczenia sądu o zaprzeczeniu ojcostwa

matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Są to domniemania prawne i mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa (tak też się stało w tym przypadku). W myśl art. 72 k.r.o. jeżeli

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009

Egzekucja z wkładu mieszkaniowego

osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu, po dokonaniu potrąceń wynikających z ustawy. Zajęcie wkładu mieszkaniowego ma ten skutek, że może być wykonane w przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Przepisy

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2009

Ojcostwo a domniemanie prawne, że ojcem dziecka jest mąż matki

obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Powództwo takie może wnieść mąż matki, matka dziecka oraz samo dziecko po dojściu do pełnoletniości, a także w szczególnych okolicznościach prokurator). Prawo przewiduje także ograniczenia co do

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Zapis testamentowy stanowi roszczenie zapisobiercy

za polecenie (art. 982 k.c. - spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem - polecenie). Na skutek polecenia nie powstaje zobowiązanie

Słowa kluczowe: zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lutego 2010

Zmiana ewidencji gruntów po wprowadzeniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

może ona zgłosić w postępowaniu budowlanym zarzutu, co do niemożności zagospodarowania swojej działki na skutek zaprojektowania kwestionowanej inwestycji, gdyż niemożność ta nie jest wynikiem powstania projektu budowlanego, lecz wynika z ustaleń planu

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 maja 2010

Postępowania w sprawie o rozwód po złożeniu pozwu

wcześniej odpisami lub nawet z ich kserokopią, jednakże należałoby wówczas na wyznaczoną rozprawę je zabrać i złożyć w sądzie. Należy pamiętać, że pozew rozwodowy musi być podpisany, gdyż brak podpisu jest również brakiem formalnym i wywołuje skutek

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

Biorący w użyczenie lokal mieszkalny może go bez zgody użyczającego wynająć

notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu. Brak zawarcia umowy w tej formie, nie powoduje jednak nieważności takiej umowy, ale ma ten skutek, że nie będzie można powołać się na wiarę publiczną ksiąg wieczystych

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2010
« Poprzednia 1 … 13  |  14  |  15  |  16  |  17 … 156 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.