Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaskutek
Wyszukiwana fraza:

skutek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1558 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odszkodowanie za nie wykonanie umowy wzajemnej

odpowiedzialność za nie wykonanie zobowiązania winna jest naprawienia szkody jaką druga strona poniosła w skutek niewykonania swojego zobowiązania. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 8 maja 2002 roku (sygn. akt III CKN 1015/99), pojęcie

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Ustanowienie drogi koniecznej na gruntach Skarbu Państwa

Jestem właścicielem działki, która po wojnie pozostała z podziału większej nieruchomości. Na skutek tego podziału, do mojej nieruchomości nie ma formalnego dostępuj do drogi publicznej. Po wojnie, z dwóch stron działki wybudowano tory kolejowe

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2009

Uznanie dziecka przez ojca, który nie jest mężem matki wymaga uprzedniego orzeczenia sądu o zaprzeczeniu ojcostwa

matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Są to domniemania prawne i mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa (tak też się stało w tym przypadku). W myśl art. 72 k.r.o. jeżeli

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009

Egzekucja z wkładu mieszkaniowego

osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu, po dokonaniu potrąceń wynikających z ustawy. Zajęcie wkładu mieszkaniowego ma ten skutek, że może być wykonane w przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Przepisy

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2009

Ojcostwo a domniemanie prawne, że ojcem dziecka jest mąż matki

obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Powództwo takie może wnieść mąż matki, matka dziecka oraz samo dziecko po dojściu do pełnoletniości, a także w szczególnych okolicznościach prokurator). Prawo przewiduje także ograniczenia co do

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Zapis testamentowy stanowi roszczenie zapisobiercy

za polecenie (art. 982 k.c. - spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem - polecenie). Na skutek polecenia nie powstaje zobowiązanie

Słowa kluczowe: zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lutego 2010

Zmiana ewidencji gruntów po wprowadzeniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

może ona zgłosić w postępowaniu budowlanym zarzutu, co do niemożności zagospodarowania swojej działki na skutek zaprojektowania kwestionowanej inwestycji, gdyż niemożność ta nie jest wynikiem powstania projektu budowlanego, lecz wynika z ustaleń planu

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 maja 2010

Postępowania w sprawie o rozwód po złożeniu pozwu

wcześniej odpisami lub nawet z ich kserokopią, jednakże należałoby wówczas na wyznaczoną rozprawę je zabrać i złożyć w sądzie. Należy pamiętać, że pozew rozwodowy musi być podpisany, gdyż brak podpisu jest również brakiem formalnym i wywołuje skutek

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

Biorący w użyczenie lokal mieszkalny może go bez zgody użyczającego wynająć

notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu. Brak zawarcia umowy w tej formie, nie powoduje jednak nieważności takiej umowy, ale ma ten skutek, że nie będzie można powołać się na wiarę publiczną ksiąg wieczystych

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2010

Wartość umowy dożywocia nie jest doliczana do zachowku

podobny skutek (następuje przeniesienie własności nieruchomości, umowa darowizny może być obciążona także służebnością osobistą dożywocia), jednakże umowa dożywocia nie jest umową nieodpłatną jak darowizna . Definicja ustawowa umowy dożywocia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2011
« Poprzednia 1 … 13  |  14  |  15  |  16  |  17 … 156 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.