Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaskutek
Wyszukiwana fraza:

skutek

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1560 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ważność udzielonego pełnomocnictwa przez pośrednika obrotu nieruchomościami

samej formie. W tym przypadku zawarcie umowy pośrednictwa w formie pisemnej ma jedynie skutek ważności dla celów dowodowych, nie mniej jednak pełnomocnictwo takie powinno zostać zawarte na piśmie, jeżeli jest pełnomocnictwem ogólnym pod rygorem

Słowa kluczowe: cywilne prawo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Prawo zastawu na rzeczach wniesionych do wynajmowanego lokalu

ponosi odpowiedzialność nie tylko za szkody powstałe w skutek zniszczenia bądź kradzieży tych rzeczy, ale obciąża go także istotna utrata ich wartości. W przypadku takim jak Pan opisał, iż z uwagi na długotrwałe przetrzymywanie zajętych ruchomości stały

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2006

Ustanie obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko

skutek zdarzeń losowych utraci całkowicie możliwość osiągania jakichkolwiek dochodów. Obniżenie alimentów uzasadnia zmniejszenie się potrzeb uprawnionego lub pogorszenie sytuacji majątkowej i materialnej zobowiązanego. Art. 133. § 1. kodeksu

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lipca 2006

Wysokość alimentów a zarobki pozwanego

udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli matka w skutek ciąży lub porodu poniosła inne konieczne wydatki albo straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat (art

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2006

Odpowiedzialność za szkodę

sądową. Wezwanie powinno być skierowane do firmy, której pracownik dokonywał serwisu sprzętu na skutek czego wystąpiła szkoda. Pracodawca względem osób trzecich (klientów) odpowiada za działanie swoich pracowników jak za własne. W przypadku gdy wezwanie

Słowa kluczowe: gwarancja, szkoda
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2006

Odzyskanie zasądzonych wyrokiem zaocznym należności

wezwanie do zapłaty długu do byłego pracodawcy, w którym wskaże Pan że brak zapłaty zasądzonej kwoty, spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Często takie wezwania odnoszą odpowiedni skutek, choć nie zawsze. Porady prawne / Pomoc prawna

Słowa kluczowe: egzekucja, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006

Błędy w oznaczeniu zaliczki i zadatku w umowie

notarialnego, powoduje ten skutek, iż może Pan jedynie żądać od Sprzedającego naprawienia szkody, którą poniósł Pan przez to, że liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej ( np. konieczność wynajmu mieszkania ), nie może Pan jednak dochodzić zawarcia umowy

Słowa kluczowe: zadatek, zaliczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2006

Wynagrodzenie za ustanowienie drogi koniecznej na nieruchomości

. Roszczenie o ustanowienie służebności drogi koniecznej może być zrealizowane albo poprzez postanowienie sądu na skutek złożonego wniosku lub w drodze umowy zawartej między stronami. W przypadku umownego uregulowania drogi koniecznej, oświadczenie właściciela

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Przedawnienie odsetek od należności głównej

z opóźnieniem, roszczenie przedsiębiorcy o odsetki z tego tytułu przedawnia się, zgodnie z przepisem art. 118 k.c., z upływem 3 lat. SN wyraził przy tym pogląd, iż skoro roszczenie główne nie przedawniło się, ale wygasło na skutek zapłaty, roszczenie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Przysądzenie własności mieszkania w toku sprawy o podział majątku wspólnego małżonków

majątkowej na skutek zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej lub orzeczenia sądu). W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku. W opisanym stanie faktycznym należy zatem

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13 … 156 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.