Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaskarga wyrok sądu
 
Wyszukiwana fraza:

skarga wyrok sądu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 76 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skarga o wznowienie postępowania

PDF DOCX

Wzór dokumentu: Skarga o wznowienie postępowania

Data utworzenia: 29 maja 2015

Skarga o wznowienie postępowania oparta na nowych dowodach

PDF DOCX

Wzór dokumentu: Skarga o wznowienie postępowania

Data utworzenia: 29 maja 2015

Skarga o wznowienie postępowania nie jest dopuszczalna w każdej sprawie

kierować wniosek?

Skarga o wznowienie stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia przewidziany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Skarga ta jest dopuszczalna zgodnie z treścią art. 399 k.p.c. od prawomocnego orzeczenia sądu merytorycznie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2011

Zaskarżenie wyroku sądu I instancji

? Czy mogę jeszcze odwołać się w Polsce czy tylko zostaje mi Strasburg?

Jeżeli wyrok został wydany w I instancji, to od wyroku przysługuje apelacja do sądu II instancji. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie

Słowa kluczowe: kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Zapis na sąd polubowny

wtedy, gdy sąd polubowny orzekł o swej niewłaściwości (art. 1065 kodeksu postępowania cywilnego). Na wyrok sądu polubownego służy Panu skarga do sądu powszechnego, jeżeli: brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 9 stycznia 2007

Wznowienie postępowania

Mam prawomocny wyrok w sprawie mojego dłużnika. Złożyłam wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na współmałżonka, ale sąd oddalił w obu instancjach oddalił mój wniosek. Dowiedziałam się jednak, że sąd nadał taką klauzulę na wyrok dotyczący tego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2007

Oddalenie apelacji z powodu jej niewłaściwego opłacenia

przedłużyć termin sporządzenia uzasadnienia na czas oznaczony nie dłuższy niż 30 dni. Zgodnie z art. 369 kpc, termin na wniesienie apelacji do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, wynosi 2 tygodnie od dnia doręczenia stronie skarżącej wyroku z

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 marca 2007

Apelacja kończy postępowanie w sprawie o alimenty

Mam wyrok sądu apelacyjnego w sprawie podwyższenia alimentów na dzieci. Nie zgadzam się z nim. Do kogo mam się odwołać?

Co do zasady w postępowaniu cywilnym, od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku strona może wnieść

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 kwietnia 2008

Zawiadamiającemu nie przysługują prawa strony w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

Warszawie (sygn. akt II SAB/Wa 2/2004), informacja na temat stosowania przepisów prawa w indywidualnej sprawie nie jest informacją publiczną. Stąd nie przysługuje również skarga do sądu administracyjnego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 lutego 2013

Komornik może dokonać zajęcia rzeczy zbajdujących się we władaniu dłużnika

upoważnia go do jej zajęcia zgodnie z art. 845 § 2 k.p.c. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.02.1991 roku sygn. akt IV CR 550/90). Samo powództwo z art. 841 k.p.c. o zwolnienie zajęcia nie może być oparte na twierdzeniach, że dokonano zajęcia przedmiotu nie

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 8 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.