Kalendarz przedsiębiorcy: 30-04-2017 Rozliczenie roczne - PIT 38 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaskarga kasacyjna
Wyszukiwana fraza:

skarga kasacyjna

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 61 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

PDF DOCX

Wzór dokumentu: Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Data utworzenia: 28 maja 2013
SKUTECZNIE ROZWIĄZUJĘ PROBLEMY PRAWNE
Pomagam uniknąć kosztownych błędów
Biorę odpowiedzialnośc za to co robię.
Prawo cywilne, gospodarcze, podatkowe
transportowe, Karta Nauczyciela
odszkodowania, windykacje, obsługa firm.
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Skarga do NSA na pozbawienie statusu bezrobotnego

PDF DOCX

Wzór dokumentu: Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Data utworzenia: 28 maja 2013

Kasacja do NSA - wzór skargi kasacyjnej od wyroku WSA

PDF DOCX

Wzór dokumentu: Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Data utworzenia: 28 maja 2013

KG Legal Kancelaria prawna Kraków (Kraków)

cywilnego (pozwy, nakaz zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, postępowanie nakazowe, apelacja, skarga kasacyjna, dochodzenie należności, odszkodowania, sprawy spadkowe, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, uzgodnienie treści księgi wieczystej z

Kategoria: Radca Prawny

Podstawy skargi kasacyjnej w sprawie cywilnej

Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. art. 389 [3] k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Na orzeczenie sądu upadłościowego wydane w II instancji nie przysługuje środek odwoławczy

jedynie w sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna. Od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna nie przysługuje. Nie przysługuje w tym wypadku także skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 20 marca 2014

Wysokość kosztów sądowych

, opłacie sądowej podlegają w szczególności: pozew i pozew wzajemny, apelacja i zażalenie, skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2006

Apelacja kończy postępowanie w sprawie o alimenty

skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W przypadku jednak wyroku alimentacyjnego skarga kasacyjna jest niedopuszczalna (art. 398 [1] § 2 pkt. 1 k.p.c.). W przypadku jednak

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 kwietnia 2008

W sprawie o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego kasacja jest dopuszczalna

postępowania cywilnego), skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, w sprawach gospodarczych - niższa niż siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w

Słowa kluczowe: alimenty, kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2009

Zaskarżenie wyroku sądu I instancji

ogłoszenia nie było, termin ten liczy się od dnia wydania orzeczenia. Orzeczenie z uzasadnieniem doręcza się tej stronie, która w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji zażądała doręczenia. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa

Słowa kluczowe: kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 7 Następna »
® 2008 - 2017 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.