Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2015 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaskarga kasacyjna
Wyszukiwana fraza:

skarga kasacyjna

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 59 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

PDF DOCX

Wzór dokumentu: Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Data utworzenia: 28 maja 2013
Porady prawne dla firm i instytucji
Prawo handlowe
Egzekucja należności
Obsługa prawna firm i osób
Windykacja należności, odszkodowania
spadki, rozowdy, zakładanie spółek
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Skarga do NSA na pozbawienie statusu bezrobotnego

PDF DOCX

Wzór dokumentu: Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Data utworzenia: 28 maja 2013

Kasacja do NSA - wzór skargi kasacyjnej od wyroku WSA

PDF DOCX

Wzór dokumentu: Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Data utworzenia: 28 maja 2013

Podstawy skargi kasacyjnej w sprawie cywilnej

Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. art. 389 [3] k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Na orzeczenie sądu upadłościowego wydane w II instancji nie przysługuje środek odwoławczy

jedynie w sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna. Od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna nie przysługuje. Nie przysługuje w tym wypadku także skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 20 marca 2014

Wysokość kosztów sądowych

, opłacie sądowej podlegają w szczególności: pozew i pozew wzajemny, apelacja i zażalenie, skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2006

Apelacja kończy postępowanie w sprawie o alimenty

skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W przypadku jednak wyroku alimentacyjnego skarga kasacyjna jest niedopuszczalna (art. 398 [1] § 2 pkt. 1 k.p.c.). W przypadku jednak

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 kwietnia 2008

W sprawie o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego kasacja jest dopuszczalna

postępowania cywilnego), skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, w sprawach gospodarczych - niższa niż siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w

Słowa kluczowe: alimenty, kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2009

Oddalenie apelacji z powodu jej niewłaściwego opłacenia

orzeczenia są bezskuteczne. Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego także Państwu nie przysługuje jako, że nie wyczerpali Państwo instancyjnej ( zaskarżenie orzeczenia do drugiej instancji) drogi zaskarżenia wydanego przez sąd orzeczenia. Porady prawne

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 marca 2007

Zaskarżenie wyroku sądu I instancji

ogłoszenia nie było, termin ten liczy się od dnia wydania orzeczenia. Orzeczenie z uzasadnieniem doręcza się tej stronie, która w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji zażądała doręczenia. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa

Słowa kluczowe: kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2015 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.