Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównasamo
 
Wyszukiwana fraza:

samo

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1485 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Reklamacja usługi turystycznej

DOCX PDF TXT

Wzór dokumentów: Reklamacja usługi turystycznej

Kategoria: Pismo
Data utworzenia: 2 stycznia 2017

Odnowienie

Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa Art. 506 kodeksu cywilnego

Data utworzenia: 4 października 2006

Aval

wyrazem " poręczam " lub innym zwrotem równoznacznym; podpisuje je poręczyciel. Poręczenie powinno wskazywać, za kogo je dano. W braku takiej wskazówki uważa się, że poręczenia udzielono za wystawcę. Poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten

Słowa kluczowe: aval, poręczenie, weksel
Data utworzenia: 6 stycznia 2011

Prawo odstąpienia

. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Nieważność postępowania cywilnego

nie był należycie umocowany, 3) jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona, 4) jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa

Data utworzenia: 14 marca 2011

Zadatek

zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność

Data utworzenia: 4 października 2006

Umowa o dozywocie to nie to samo co umowa darowizny

zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). Samo postępowanie dowodowe w takich sprawach może opierać

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2008

Zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku to nie to samo

Czy mój ojciec może się zrzec swojej części spadku na moją korzyść już podczas rozprawy w sądzie?

Czym innym jest zrzeczenie się spadku a czym innym odrzucenie spadku. Niezależnie od powołania (na mocy ustawy czy testamentu), na podstawie art. 1012 k.c. (kodeksu cywilnego) spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 grudnia 2008

Umowa o dzieło to nie to samo co umowa o pracę po godzinach

Jestem zatrudniony na bezterminową umowę o pracę. Oprócz tego zakład pracy zleca mi niekiedy czynności takie same jak w moim etatowym zakresie obowiązków ale osobno płatne. Zawsze są to prace na które pieniądze pochodzą z zewnątrz a nie z budżetu instytutu. Rozliczane jest to przy pomocy umowy o dzieło zawsze po zakończeniu zleconych prac równocześnie…

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Alimenty na rzecz dorosłego dziecka, które nie jest w stanie samo się utrzymać

rodziców, poza rozgraniczeniem sytuacji, w której dziecko nie jest jeszcze w stanie samo się utrzymać, oraz tej gdy może ono samo się utrzymywać ale pozostaje w niedostatku. Na stan istniejącej jeszcze niemożności utrzymania się może powołać się

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 grudnia 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 149 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.