Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównasamo
 
Wyszukiwana fraza:

samo

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1485 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej

ubezwłasnowolnionego opiekuna, który działa w imieniu ubezwłasnowolnionego. Samo ubezwłasnowolnienie nie powoduje jednak możliwości swobodnego rozporządzenia majątkiem tej osoby. Zgodnie z art. 156 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), opiekun powinien

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Spłata zobowiązań wobec komornika powoduje zakończenie egzekucji

sprawę?

Spłata całości zobowiązania jakie egzekwuje komornik, dokonana na rzecz komornika powoduje, że komornik kończy postępowanie egzekucyjne na podstawie posiadanego tytułu egzekucyjnego. Wierzyciel nie może o to samo roszczenie wystąpić do sądu

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 grudnia 2008

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku

spadku, a więc wskazania kto jest spadkobiercą po zmarłym spadkodawcy. Samo wydanie postanowienia powoduje, że spadkobiercy obejmują masę spadkową, stają się współwłaścicielami łącznymi tej masy. Dopiero postępowanie o dział spadku lub przeprowadzenie

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2009

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

13.07.2006 roku, sygn. akt I OSK 1083/05, zgoda taka ma charakter oświadczenia woli, co oznacza konieczność badania jej skuteczności z różnych punktów widzenia. Między innymi winna być ona wyraźna, nie wystarczy zatem samo powiadomienie o zamiarze

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2009

Zmiana wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie

rodzicielskiej nad dzieckiem, każdemu z nich przysługuje prawo zwrócenia się do sądu z pozwem o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego z nich. Tak samo sprawa o zmianę zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2009

Czym się różni funkcja prezesa zarządu spólki akcyjnej od członka zarządu

k.s.h.). Zatem samo powołanie prezesa zarządu, bez określenia statutem określonych kompetencji, nie powoduje zmiany uprawnień pomiędzy wszystkimi członkami zarządu a prezesem zarządu. W takim wypadku stanowisko prezesa zarządu ma charakter

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 lutego 2010

Na przysługuje środek zaskarżenia na postanowienie o przedstawieniu zarzutów w postępowaniu karnym

Mam przedstawione zarzuty karne przez prokuraturę. Uważam, że są one bezzasadne a cała sprawa to kłamstwa i pomówienia. Jak i do kogo mogę się odwołać od postawionych zarzutów, z którymi się nie zgadzam.

Na samo postanowienie o przedstawieniu

Słowa kluczowe: zarzuty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 marca 2010

Wniesienie do sądu prywatnego aktu oskarżenia

jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana; to samo stosuje się do osób nie będących stronami. W związku z niezachowaniem terminu zawitego, oraz brakiem przesłanek do przywrócenia terminu, wnoszenie prywatnego aktu oskarżenia nie jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 września 2010

Ustanowienie zarządu nieruchomością wspólną

zarządu. Jeżeli chodzi o samo postępowanie w sprawie wyznaczenia zarządcy, to każdy ze współwłaścicieli ma prawo w nim uczestniczyć jako strona (współuczestnik), w tym także składać stosowne oświadczenia, powoływać się na określone fakty i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Na wypowiedzenie najmu zgodę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele

uznać, że czynność taka przekracza zwykły zarząd nieruchomością, a tym samym nie może być ona dokonana bez zgody wszystkich współwłaścicieli. Tak samo zatem należy zakwalifikować wypowiedzenie umowy najmu, tj. jako czynność przekraczającą zwykły zarząd

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 … 149 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.