Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównasamo
 
Wyszukiwana fraza:

samo

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1485 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Tylko jeden ze współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do może być czlonkiem spółdzielni

małżonkom. W opisanym przypadku o wstąpienie w poczet członków spółdzielni winna wstąpić jedynie jedna osoba (albo Pani albo Pani matka). Pani przysługuje tak samo prawo żądania przyjęcia w poczet członków spółdzielni, gdyż spółdzielnia nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 listopada 2008

Osoba trzecia może żądać zwolnienia zajętych rzeczy należących do niej w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego

potwierdzą fakt, iż własność przysługuje Pani. Ocena dowodów z zeznań świadków (ta samo jak i innych), podlega swobodnej ocenie sądu, który może je przyjąć, lub też nie. Każdy dowód w wersji pisemnej jaki może potwierdzić Pani twierdzenia, z którego wywodzi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Odpowiedzialność członka zarządu za zawinione i bezprawne działanie lub zaniechanie na szkodę spółki

sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki" jest już samo uchybienie art. 293 § 2 k.s.h., a więc obowiązkowi staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności członka oznaczonych organów lub likwidatora spółki. Warunkiem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Odprawa w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę w przypadku przejęcia zakładu pracy

drugie brak takiego oświadczenia zasadniczo nie powoduje dla pracownika ujemnych skutków prawnych, skoro samo przejście zakładu pracy nie powoduje dla niego zmiany warunków pracy i płacy. Jeżeli pracownik, nie złoży oświadczenia w przewidzianym terminie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Alimenty płacone przez męża na nieślubne dziecko a majątek wspólny małżonków

szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, a także dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. Skoro zatem dochody Pani wchodzą tak samo jak dochody Pani męża

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 stycznia 2009

Zrzeczenie się roszczenia o zachowek

roszczenia procesowego powód rezygnuje bowiem ze zbadania jego zasadności w tym samym stanie faktycznym i wobec tego samego pozwanego. W razie ponownego wytoczenia powództwa o to samo roszczenie i przeciwko temu samemu dłużnikowi (pozwanemu) sąd powinien

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2009

Wymeldowanie a eksmisja osoby zamieszkującej bez tytułu prawnego

ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym. Tak samo wygląda sprawa z wymeldowaniem. To osoba

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2009

Orzekając o rozwodzie sąd nie musi orzekać o podziale majątku dorobkowego małżonków

zniesienia wspólności majątkowej. Tym samym za zobowiązania podatkowe odpowiada Pańska żona tak samo majątkiem osobistym jak i Państwa majątkiem dorobkowym. Podobnie dla banku, który udzielił Państwu kredytu, orzeczenie rozwodu nie będzie miało żadnego

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 lutego 2009

Wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania w sprawie cywilnej

pominiętej okoliczności bez swej winy. Powyższe oznacza, że nie może być wszczęte ponowne postępowanie w tej samej sprawie o to samo roszczenie. Jedyna możliwość to wznowienie postępowania sądowego w tej sprawie, ale muszą zaistnieć określone w

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Wina orzeczona w wyroku rozwodowym nie ma wpływu na podział majątku dorobkowego małżonków

powoduje tak samo jak rozwód ustanie wspólności majątkowej. Zgodnie z art. 35 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Podstawowym zatem warunkiem

Słowa kluczowe: wina, wina umyślna
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 kwietnia 2009
« Poprzednia 1 … 15  |  16  |  17  |  18  |  19 … 149 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.