Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarozwiązanie umowy
Rozwiązanie umowy o pracę -

Umowa o pracę rozwiązuje się:

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  4. z upływem czasu, na który była zawarta,
  5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.
Art. 30 kodeksu pracy

 
 
Wyszukiwana fraza:

rozwiązanie umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 827 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Darowizna mieszkania dokonana przez ojca

uprawnionymi do tego mieszkania. Tata sporządził testament, w którym na wypadek śmierci zapisuje mieszkanie po ½ na mnie i na moją siostrę. Takie rozwiązanie odpowiada wszystkim stronom. Ta sytuacja niestety w znacznym stopniu uległa komplikacji

Słowa kluczowe: darowizna, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2007

Zapłata alimentów do rąk osoby trzeciej, która nie jest uprawniona do ich odbioru na mocy tytułu wykonawczego

rąk wierzyciela, w tym przypadku do rąk matki dzieci, chyba że co innego wynika, z zawartej umowy pomiędzy stronami lub orzeczenia sądu. Zgodnie jednak z art. 452 k.c. jeżeli świadczenie zostało spełnione do rąk osoby nie uprawnionej do jego przyjęcia

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2008

Odszkodowanie uzupełniające związane z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy

Pracodawca rozwiązał ze mną stosunek pracy bez wypowiedzenia w okresie ochronnym wynikającym z przepisów Kodeksu pracy. W wyniku złożonego przeze mnie pozwu o bezprawne rozwiązanie ze mną stosunku pracy, zostałem przywrócony do pracy, uzyskując

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Obowiązki wspólnika spółki jawnej

stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Z powyższego wynika, iż wszelkie zmiany udziału wspólnika w zyskach wymagałyby zmiany umowy spółki a z Pana opisu sytuacji jest to raczej mało prawdopodobne. Treść art. 39 § 1

Słowa kluczowe: spółka jawna, wspólnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2006

Utrata nieruchomości na rzecz stowarzyszenia

dzierżawy i stowarzyszenie jako strona umowy dzierżawy stara się wykupić grunt za pieniądze wyłożone przez poszczególnych użytkowników. Uważam ,że takie działanie jest nielegalne i związane z dużym ryzykiem utraty działki. Chciałam wystąpić ze stowarzyszenia

Słowa kluczowe: stowarzyszenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Wykup mieszkania komunalnego przez osobę spokrewnioną z najemcą

imieniu cioci (ale czy jakiś bank zaakceptuje taki układ i przyzna mi kredyt)? W jaki sposób biorąc pod uwagę powyższe rozwiązanie powinienem zabezpieczyć się przed sytuacją kiedy ciocia stałaby się właścicielem majątku przed ewentualnymi roszczeniami ze

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009

Wykup mieszkania komunalnego na rzecz innej osoby

zainteresowana wykupem, bo taką propozycje także jej składała. Jakie w tej sytuacji jest dla mnie najlepsze rozwiązanie? Czy jeśli zrobimy to na podstawie umowy darowizny, to czy nie będzie to za słabe zabezpieczenie z mojej strony (mam tu na myśli darowiznę z

Słowa kluczowe: mieszkanie, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2007

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie małżeństwa i podział majątku

ustanawiającego rozdzielność (najszybsze rozwiązanie), w przypadku ubezwłasnowolnienia lub upadłości jednego z małżonków, w przypadku orzeczenia rozwodu lub separacji, na mocy orzeczenia sądowego

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2007

Umorzenie egzekucji nie powoduje braku obowiązku zapłaty długu

kredyt udzielono na podstawie sfałszowania pewnych dokumentów do umowy kredytowej, postępowanie względem mnie może zostać umorzone? A jeżeli nie, czy jest możliwość, że komornik dojdzie do moich zagranicznych dochodów i zacznie ściągać z nich spłatę

Słowa kluczowe: egzekucja, umorzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 października 2007

Wcześniejsza emerytura i świadczenia przedemerytalne

na zasadach określonych w tym przepisie mogą skorzystać osoby, dla których ostatnim ubezpieczeniem było ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a także, gdy bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę osoby te nie

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2007
« Poprzednia 1 … 16  |  17  |  18  |  19  |  20 … 83 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.