Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarozwiązanie umowy
Rozwiązanie umowy o pracę -

Umowa o pracę rozwiązuje się:

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  4. z upływem czasu, na który była zawarta,
  5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.
Art. 30 kodeksu pracy

 
 
Wyszukiwana fraza:

rozwiązanie umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 827 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zlecenie można wypowiedzieć z ważnych powodów w każdym czasie

zlecenia przez obydwie strony dotyczy tylko umów zawartych pod tytułem darmym, natomiast w przypadku, gdy przyjmujący zlecenie zobowiąże się wykonać czynność za wynagrodzeniem, rozwiązanie umowy przez wolę stron może nastąpić tylko z ważnych przyczyn

Słowa kluczowe: zlecenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2009

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę przysługuje odprawa

odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę i odprawę emerytalną, zgodnie z regulaminem pracy. Dwa pierwsze punkty zostały spełnione i otrzymałam je grudniu 2009 roku. Odprawę emerytalną uwarunkowano decyzją ZUS. Decyzję taką otrzymałam 26 lutego tego roku

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 7 marca 2010

W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega zawieszeniu ale nie rozwiązaniu

czasie urlopu bezpłatnego pracownik korzysta ze szczególnej ochrony prawnej, pracodawca nie ma prawa w czasie tego urlopu wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę. Jednakże okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresów pracy, od których zależą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 maja 2011

Obowiązek pracownika do zwrotu kosztów szkoleń poniesionych przez pracodawcę

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, które jednak przewiduje, że w razie zawarcia umowy o dokształcanie, a następnie jej rozwiązanie odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika jest ograniczona do wysokości proporcjonalnej do czasu pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 czerwca 2010

Kredyt wzięty przez współkredytobiorców może powodować wzajemne roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie

dłużników solidarnych. Zmiana umowy kredytu poprzez zwolnienie współkredytobiorców za spłatę zobowiązania powoduje zwiększenie ryzyka kredytowego po stronie banku i w zasadzie banki na takie rozwiązanie godzą się jedynie w przypadku, gdy ryzyko to zostanie

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2010

Odprawa rentowa lub emerytalna przysługuje w przypadku przejściem na rentę lub emeryturę

rozwiązanie stosunku pracy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, na podstawie art. 30 § 1 pkt. 2 k.p. Bezsprzecznym zatem jest fakt, że stosunek pracy ustał. Na gruncie omawianego przepisu wątpliwości może budzić jedynie fakt, czy w takim przypadku

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 2 marca 2010

Zmiana wysokości czynszu

najem (art. 24 UsNajLok) - co w tym przypadku raczej nie wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o postępowanie mediacyjne to konieczne jest dobra wola obu stron. Najczęściej mediacja przeprowadzana jest w wyniku zawarcia umowy o mediację albo

Słowa kluczowe: cywilne prawo, czynsz
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Zwrot kaucji za wynajmowaną nieruchomość

Wynajmowałam lokal na sklep, który został zalany, nie z mojej winy, tylko z powodu zapchanej przez lata kratki ściekowej. W związku z tym, nastąpiło rozwiązanie umowy najmu. Kobieta będąca najemcą podpisała mi dokument, na którym napisała, że

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2007

Zmieszkiwanie bezumowne w lokalu mieszkalnym

W 2004 roku kupiłem mieszkanie do remontu i jestem jego jedynym właścicielem. Mieszkanie wyremontowałem od podstaw i chciałbym je sprzedać. W mieszkaniu tym mieszka i jest zameldowana starsza osoba (70 lat). Nie mam podpisanej z nią żadnej umowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2007

Pozew do sądu na niesolidną firmę

zwarła Pani z tą firmą umowę (najprawdopodobniej umowę zlecenia) to wszelkie kwestie dotyczące odpowiedzialności tej firmy wobec Pani, powinna regulować ta umowa. Jeżeli brak jest takiej umowy to można przyjąć, że doszło do zawarcia umowy bez zachowania

Słowa kluczowe: pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2007
« Poprzednia 1 … 14  |  15  |  16  |  17  |  18 … 83 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.