Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarozwiązanie umowy
Rozwiązanie umowy o pracę -

Umowa o pracę rozwiązuje się:

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  4. z upływem czasu, na który była zawarta,
  5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.
Art. 30 kodeksu pracy

 
 
Wyszukiwana fraza:

rozwiązanie umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 827 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnego

Pracuję od dwóch lat na umowę o pracę na czas określony. Obecnie kończy mi się okres zatrudnienia i chyba pracodawca nie przedłuży mi umowy o pracę. Czy w będzie mi należał się zasiłek dla bezrobotnych?

Jeżeli chodzi o uzyskanie statusu

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Umowa użyczenia określa prawa i obowiązki pomiędzy użyczającym i biorącym do używania rzecz

nabywca winien żądać rozwiązania umowy użyczenia przez zbywcę. Samo rozwiązanie umowy powodować będzie, że osoby które zajmowały część lokalu mieszkalnego na podstawie umowy użyczenia, zajmować je będą bez podstawy prawnej. Nie mniej jednak do opróżnienia

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2008

Wynagrodzenie za dzieło powinno zostać wypłacone jeżeli dzieło zostało wykonane

Moje pytanie dotyczy umowy ustnej która zawarłem z klientem. W umowie ustaliliśmy że przygotuję projekt strony internetowej oraz umieszczenie jej w Internecie na serwerze klienta. Prace poprzedziła zaliczka 50% ceny projektu. Która została wpłacona

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lutego 2009

Podział majatku wspólnego małżonków

wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym). w drodze umowy pomiędzy byłymi małżonkami. Sąd dokona

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 października 2006

Oświadczenie woli musi dojść do adresata w określonym terminie umownym

W styczniu b.r. podpisałem umowę z jedną firmą. Usługa była bezpłatna na okres trzech miesięcy, jednakże aby rozwiązać umowę musiałem do końca kwietnia 2010 roku wysłać listownie prośbę o rozwiązanie tej umowy. List z taką prośbą wysłałem

Słowa kluczowe: umowa, umowa wzajemna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 czerwca 2010

Okres najmu lokalu użytkowego

trwałości stosunku najmu, i ograniczeniu swobody jej wypowiadania przez każdą ze stron, proponowałabym zawarcie umowy na czas oznaczony. Zaznaczyć jednakże należy, że najdłuższym okresem na jaki możemy zawrzeć umowę najmu na czas oznaczony jest 10 lat. Jeśli

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Nieuczciwa konkurencja byłego pracownika

osoby. Czy są jakieś ustawy o niezdrowej konkurencji w prawie ubezpieczeniowym (dla jasności między mną a tą pracownicą żadna dodatkowa klauzura na ten temat w umowie o pracę nie została zapisana). Czy jest ewentualnie inne rozwiązanie na uniemożliwienie

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008

odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu

zawarcia umowy. W w yroku z dnia 02.10.2007 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt II CNP 101/07) stwierdził, że skutkiem wykonania prawa odstąpienia od umowy wzajemnej jest jej rozwiązanie ze skutkiem ex tunc, jak gdyby w ogóle nie była zawarta. W konsekwencji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2010

Rozwiazanie spółki jawnej może nastąpić zgodnie z umową spółki

rozwiązanie spółki i prowadzi do jej likwidacji. Likwidacja spółki rozpoczyna się po upływie okresu wypowiedzenia umowy, czyli po zakończeniu roku obrachunkowego, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy spółki. Należy zaznaczyć, że wspólnicy przeprowadzają

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2010

Ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

rozwiedziemy). Jak ustalić rozdzielność majątkową, czy jest to dobre rozwiązanie, a jak nie to co poczynić i czy tak rozdzielność działa natychmiastowo. Żona żyje osobno i czy może ona narobić jakieś długi finansowe, które ja będę musiał spłacać

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2007
« Poprzednia 1 … 13  |  14  |  15  |  16  |  17 … 83 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.