Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarozwiązanie umowy
Rozwiązanie umowy o pracę -

Umowa o pracę rozwiązuje się:

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  4. z upływem czasu, na który była zawarta,
  5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.
Art. 30 kodeksu pracy

 
 
Wyszukiwana fraza:

rozwiązanie umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 827 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zamiana dożywocia na rentę

umowy. W orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 10.09.1982 roku sygn. akt III CRN 201/82 Sąd wskazał, że niedopuszczalne jest rozwiązanie umowy o dożywocie co do osoby, która została ustanowiona dożywotnikiem jako osoba bliska zbywcy nieruchomości, bez

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 czerwca 2010

Zachowek a darowizna

smierci to mieszkanie.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że jest dobra wola wszystkich i spadkodawców i potencjalnych spadkobierców, co do przekazania prawnie nieruchomości na Pani rzecz. Zasadniczo jest jedno dobre rozwiązanie, które zabezpiecza

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2006

Eksmisja byłego małżonka z mieszkania po rozwodzie

o rozwiązanie z Pani eks-małżonkiem umowy najmu i nakazanie eksmisji go z mieszkania. Powództwo takie wnosi się do sądu rejonowego, właściwego z uwagi na miejsce położenia nieruchomości. W pozwie powinna Pani wskazać na te wszystkie okoliczności

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 kwietnia 2008

Porada prawna: Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

(podstawa prawna art. 186 [7] K.p.). Istotny w sprawie jest również fakt, że pracodawca od momentu złożenie przez Pana wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy przez okres łączny 12 miesięcy nie może z Panem rozwiązać umowy o pracę z wyjątkiem rozwiązanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 lutego 2014

Mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu

wyeliminowania go z zespołu współpracowników (celem pracodawcy może być złożenie przez pracownika wniosku o rozwiązanie umowy o pracę). Podobna sytuacja występuje gdy, pracodawca poleca wysoko wykwalifikowanemu i doświadczonemu pracownikowi wykonywanie zadań

Słowa kluczowe: mobbing
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 czerwca 2010

Prawo do zachowku rodzeństwa w przypadku powołania do spadku na mocy testamentu

, bo ich nie ma w testamencie. Kupno tego mieszkania by było tylko na papierze, a kawalerkę kupiłbym, aby ojciec mógł tam sam spokojnie mieszkać.

Przedstawione w opisie stanu faktycznego rozwiązanie, jak najbardziej jest dopuszczalne prawne

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2010

Wykup mieszkania spółdzielczego tylko przez członak spółdzielni

preferencyjnych warunkach. Chciałby jednak, aby mieszkanie zostało wykupione bezpośrednio przeze mnie (jestem tam zameldowana od ok. roku). Czy jest taka możliwość, albo jakieś inne rozwiązanie takiej sytuacji? Jeśli nie, to czy po ew. wykupie mieszkania przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 września 2007

Likwidacja spółki jawnej - obowiazki likwidatorów i wspólników związane z likwidacją

rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Możliwe jest przygotowanie bilansu wcześniej, tak aby zakończyć go w dniu otwarcia likwidacji (np. przy wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieoznaczony będzie to dzień 1 stycznia). Jeżeli jednak

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2010

Stosunek pracy członka zarządu spółdzielni

rady o zawarciu umowy), rozwiązanie umowy lub jej zmiana (wypowiedzenie zmieniające), może nastąpić przez radę, jeżeli uchwała rady nadzorczej o odwołaniu osoby ze stanowiska p. o. prezesa zarządu – dyrektora, bezpośrednio poprzedza podjętą w tym samym

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2009

Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie ochronią przepisy dotyczące konsumentów

długi okres wypowiedzenia, więc z tego powodu, że w stosunku do konsumentów ten okres jest krótszy, nie może Pan żądać skrócenia okresu wypowiedzenia. Naszym zdaniem jedynie może Pan wnosić o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w krótszym okresie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2011
« Poprzednia 1 … 12  |  13  |  14  |  15  |  16 … 83 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.