Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarozwiązanie umowy
Rozwiązanie umowy o pracę -

Umowa o pracę rozwiązuje się:

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  4. z upływem czasu, na który była zawarta,
  5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.
Art. 30 kodeksu pracy

 
Wyszukiwana fraza:

rozwiązanie umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 827 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Opóźnienie wypłacenia wynagrodzenia stanowi ciężkie naruszenie obowiazków pracodawcy

roku, syg. akt I PK 276/04, niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie stanowi wystarczającą przyczynę rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 1 1 k.p. Rozwiązanie umowy następuje bez wypowiedzenia

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008

Świadectwo pracy dla pracownika zwalnianego z pracy, który wcześniej został wyrokiem sądu przywrócony do pracy

Jak wystawić świadectwo pracy dla pracownika zwalnianego z pracy, który wcześniej został wyrokiem sądu przywrócony do pracy? W grudniu 2009 roku nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę, a w marcu 2010 podjęcie pracy na podstawie przywrócenia przez sąd

Słowa kluczowe: świadectwo pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 listopada 2010

Odprawa w przypadku rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy

wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat. Zgodnie z art. 10 ustawy, przepisy o odprawie stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia indywidualnego, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

Urlop wychowawczy w przypadku upadłości pracodawcy

wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie umowy przez pracodawcę w tym czasie jest dopuszczalne w razie ogłoszenia upadłości lub

Słowa kluczowe: urlop, urlop wychowawczy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 kwietnia 2007

Obowiązek zapłaty drugiego ubezpieczenia OC za samochód

§ 2 k.c., który przewiduje, że rozwiązanie umowy w takim przypadku wymaga aktywności ubezpieczyciela w postaci odstąpienia od umowy z jednoczesnym powiadomieniem ubezpieczającego. Należy założyć, że żaden ubezpieczyciel jednak w ten sposób nie postąpi

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 stycznia 2007

Działalność konkurencyjna w stosunku do pracodawcy

pracodawcy[1] . Oznacza to, że pracodawca nie może żądać od pracownika zawarcia umowy o zakazie konkurencji, przy czym zakaz ten dotyczy innego zakresu niż ten jaki wynika z prowadzonej przez pracodawcę działalności. Rozwiązanie umowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 marca 2011

Likwidacja spółki jawnej

Prowadzę Spółkę Jawną wspólnie z 1 wspólnikiem, w chwili obecnej zastanawiam się nad podziałem działalności, nie posiadamy majątku trwałego, są natomiast działające umowy z klientami i bieżąca ich obsługa. Moje pytanie dotyczy procedury

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 czerwca 2007

Wykreślenie spółki jawnej z KRS bez przeprowadzania jej likwidacji

umowie spółki widnieje standardowy zapis o możliwości rozwiązania spółki w imię jednogłośnej uchwały natomiast brak zapisu gdzie wyraźnie byłoby napisane, że rozwiązanie może odbyć się bez likwidacji. Czy konieczne jest przeprowadzenie likwidacji

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2008

Spółdzielcza umowa o pracę

Jestem członkiem spółdzielni pracy już od 19-stu lat i do tej pory nie mam spółdzielczej umowy o Pracę. Spółdzielnia nie kwapi się ja podpisać tzn. sam prezes, który ją reprezentuje. Posiadam tylko umowę o pracę. Czy obecnie podpisanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 kwietnia 2009

Zmiana warunków pracy i płacy w okresie ciąży

wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa

Słowa kluczowe: wypowiedzenie zmieniające
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 11  |  12  |  13  |  14  |  15 … 83 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.