Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarozwiązanie umowy
Rozwiązanie umowy o pracę -

Umowa o pracę rozwiązuje się:

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  4. z upływem czasu, na który była zawarta,
  5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.
Art. 30 kodeksu pracy

 
 
Wyszukiwana fraza:

rozwiązanie umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 827 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odprawa w razie rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika

warunkach albo odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy. W razie rozwiązania stosunku zatrudniania zawartego na czas nieokreślony, na zasadach ogólnych, pracodawca winien wskazać przyczynę rozwiązania stosunku pracy. W przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Odprawa w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę w przypadku przejęcia zakładu pracy

miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci po ukończeniu 65 roku życia

( www.rzu.gov.pl ) lub skierować sprawę na drogę postępowania sądowego z żądaniem zapłaty odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy. Oczywiście składki zapłacone po rozwiązaniu umowy zakład ubezpieczeniowy winien Pani zwrócić jako świadczenie nienależne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2008

Zwrot kosztów dokształcania przez pracownika, w przypadku rozwiązania umowy o pracę

Pracowałem w firmie, która wysłała mnie na kurs spawacza. Musiałem podpisać deklaracje, ze miedzy innymi, jeśli się zwolnię wcześniej niż 2 lata od dnia kursu będę musiał zapłacić za kurs. Po ok. roku złożyłem wypowiedzenie o rozwiązanie umowy o

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 lipca 2007

Nie wypłacenie pensji w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownika

5 lipca 2005 roku (sygn. akt I PK 276/2004). Prawo pracy wymaga w takim przypadku, aby oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia nastąpiło na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Skutki takiego

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 marca 2008

Można dokonać także sprzedaży udziału w samochodzie

dotyczącą zbycia udziału przysługującego sprzedającemu, określając wówczas wszelkie warunki sprzedaży tego udziału. Oczywiście umowy takie będą wymagały dodatkowych kosztów (powtórne przerejestrowanie pojazdu, podatek PCC). Nie mniej jednak takie rozwiązanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2009

W trakcie urlopu nie można wypowiedzieć stosunku pracy

okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 lipca 2012

Odstąpić od umowy sprzedaży sprzedawca możne tylko gdy strony to zastrzegły w umowie, albo gdy umowa nie jest jeszcze wykonana

umowy sprzedaży możliwe jest tylko wtedy, gdy umowa ta nie została jeszcze wykonana. Rozwiązanie zaś umowy - już wykonanej - wolą stron wchodzi zaś w rachubę wtedy, gdy pozwala na to przepis ustawy. Umowne odstąpienie zostało określone w art. 492 k.c

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2008

Na przejęcie długu bank musi wyrazić zgodę

ma Pan żadnej możliwości zmusić bank do wyrażenia takiej zgody. Zawarł Pan z bankiem umowę o określonej treści, z której zarówno pan jak i bank musicie się wywiązać, a wszelkie modyfikacje umowy wymagają wzajemnego uzgodnienia, dotyczy to zwłaszcza

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Ochrona kobiety w ciąży dotyczy także okresu wypowiedzenia

okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 czerwca 2012
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 … 83 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.