Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarozwiązanie umowy
Rozwiązanie umowy o pracę -

Umowa o pracę rozwiązuje się:

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  4. z upływem czasu, na który była zawarta,
  5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.
Art. 30 kodeksu pracy

 
 
Wyszukiwana fraza:

rozwiązanie umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 827 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykonawca może żądać zapłaty mimo nie wykonania dzieła

dzieła albo nie wydania go zamawiającemu, gdyż w przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z nie ekwiwalentnością świadczeń, tzn. zamawiający dokonał by zapłaty a nic nie otrzymałby w zamian. Rozwiązanie umowy zatem nie powoduje co do zasady możliwości

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2011

Jak liczyć rozpoczęcie biegu wypowiedzenia umowy o pracę

W odebranym w sierpniu 2008 roku od pracodawcy oświadczeniu o rozwiązanie umowy o pracę jest zapis, iż na podstawie niniejszego pisma pracodawca oświadcza, że z dniem 01 września 2008 roku rozwiązuję za wypowiedzeniem umowę o pracę na czas

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008

Brak podstaw do kontynuacji umowy najmu mieszkania komunalnego

te osoby do opróżnienia lokalu mieszkalnego zajmowanego bez podstawy prawnej. Docelowo sprawa może się zakończyć eksmisją prowadzona przez komornika, ale podstawowa kwestia to rozwiązanie umowy najmu. Porady prawne / Pomoc prawna

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 lutego 2008

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi samorządowemu skazanemu za przestępstwo umyślne

Jestem pracownikiem samorządowym, nie mianowanym ale zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Mam prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo umyśle (pozbawienie wolności w zawieszeniu). Czy na tej podstawie mogę zostać zwolniony z zajmowanego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 lutego 2007

Skutki prawne zawarcia umowy o kredyt wspólnie z osobą trzecią

nieruchomość, do której nie mam żadnych praw. Jakie mogę podjąć kroki, żeby wykaraskać się z problemów jakie sobie zorganizowałem?

Zasadniczo rozwiązanie tej sytuacji zależy od kilku przesłanek. Raczej nie ma co liczyć na to, że bank wyraziłby zgodę i

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2010

Wypowiedzenie zmieniające mianowanego pracownika samorządowego

pismo jako rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem w trybie art.10 ustawy o pracownikach samorządowych, w związku z art.2 pkt. 2. Bieg wypowiedzenia od 1 czerwca (3 miesiące). Mam prawo się odwołać do sądu (7 dni od otrzymania) ale tylko do części

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 maja 2007

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas określony

okresowej kontroli sposobu użytkowania mieszkania i jego stanu ponieważ nie ma takiego zapisu w umowie najmu. Najemca zawierał umowy z innymi firmami na internet, telewizję na nazwisko właściciela lokalu, nie informując go o tym. Okazało się że nie płacił i

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2009

Żądanie opuszczenia lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy najmu

wypowiedzeniu umowy, najemcy przestali płacić czynsz, natomiast na początku stycznia oświadczyli że nie zamierzają się wyprowadzać, bo nie mogą znaleźć innego mieszkania w interesującej ich cenie. Z drugiej strony mamy już spisaną umowę przedwstępną sprzedaży

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2010

Konsument może odstąpić od umowy jeżeli rzecz sprzedana jest wadliwa

ten, wprowadzając sekwencję uprawnień kupującego, w razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową, przyjmuje jako zasadę utrzymanie w mocy umowy, o treści zgodnej ze stanem z chwili jej zawarcia. Rozwiązanie umowy, będące

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2012

Wysokość odszkodowania w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego. Przepisy kodeksu pracy mają za zadanie ochronę pracownika jako słabszej strony stosunku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 czerwca 2008
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13 … 83 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.