Kalendarz przedsiębiorcy: 25-07-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównarozpoznanie skargi
Wyszukiwana fraza:

rozpoznanie skargi

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 21 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wniesienie skargi konstytucyjnej

normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji. Nie można wnieść jedynie skargi konstytucyjnej jeżeli chodzi o prawa uchodźców (prawo

Data utworzenia: 14 marca 2011
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Sąd zapłaci za przewlekłość postępowania – czyli skarga na przewlekłość postępowania

możliwość wniesienia skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego prowadzonego lub nadzorowanego przez prokuratora, postępowania sądowego a także postępowania egzekucyjnego.

Data utworzenia: 15 marca 2011

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego

Referendarzem sądowym określamy sadowy organ jurysdykcyjny posiadający w określonych okolicznościach kompetencje sądu. Do jego zadań należy podejmowanie czynności z zakresu ochrony prawnej, nie będącej jednak sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. Z referendarzami sądowymi możemy się spotkać w praktyce w postępowaniu wieczystoksięgowym, upominawczym…

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 27 lutego 2013

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika jest środkiem, który pozwala na kontrolę legalności działań komornika. Jej wniesienie powoduje bowiem, że czynności komornika są poddawane kontroli i ocenie sądu. Instytucja ta jest uregulowana w art. 767-7674 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. (Dz. U. z 1964r., Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 13 lutego 2013

Naruszono twoje prawa – napisz do Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności obywateli. Każda osoba, które prawa zostały naruszone może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc w załatwieniu indywidualnej sprawy obywatela, w szczególności może żądać wyjaśnień, wstąpić do prowadzonego postępowania lub zainicjować takie postępowanie. Instytucja…

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 26 marca 2011

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym

Kodeks postępowania cywilnego oprócz zwyczajnych środków zaskarżenia takich jak apelacja czy zażalenie, przewiduje także środki nadzwyczajne, czyli takie, które służą obaleniu prawomocnego orzeczenia poprzez ponowne rozpoznanie zakończonej już

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 października 2012

Od zawodowego pełnomocnika wymaga się więcej

Zawodowy pełnomocnik skarżącego uiścił wpis stały od skargi na rachunek niewłaściwego sądu administracyjnego, wpis został przelany na rachunek bankowy właściwego sądu dopiero po upływie terminu do dokonania tej czynności. Skoro stały wpis od

Data utworzenia: 10 września 2009

Do każdej sprawy należy dołączyć osobny odpis z KRS

podpisującej skargę do reprezentowania strony. W skardze kasacyjnej od omówionego wyżej orzeczenia spółka zarzuciła naruszenie art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a. poprzez odrzucenie skargi, mimo że nie była ona obciążona brakami formalnymi i na tej podstawie wniosła o

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 18 października 2009

Sprawy z oskarżenia prywatnego

możliwe jest ze względu na okoliczności,że prezes sądu zarządzi rozpoznanie sprawy przez jednego sedziego i dwóch ławników. Postepowanie z oskarżenia prywatnego rozpoczyna się wniesieniem prywatnego aktu oskarżenia do sądu. Akt ten musi oznaczać osobę

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 14 listopada 2006

Obowiązek podania w pozwie wszystkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie

W dniach 12 i 30 listopada 2007 roku, oraz w dniu 26 lutego 2008 roku, Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone skargi konstytucyjne Cyklon Spółka z o.o. i Pawła M. dotyczące obowiązku podania w pozwie wszystkich twierdzeń i dowodów na ich

Słowa kluczowe: ciężar dowodu, dowody, konstytucja
Data utworzenia: 26 lutego 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.