Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaroszczenie regresowe
Roszczenie Regresowe -

Jest to roszczenie na podstawie którego, podmiot spelniający roszczenie do którego był zobowiązany na podstawie określonej umowy lub przepisów prawa, może domagać się zwrotu spełnionego wcześniej świadczenia w całości lub wczęści od współzobowiązanego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

roszczenie regresowe

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wygaśnięcie oświadczenia o poddaniu się egzekucji nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania

należność, nabywa Pani w stosunku do niej roszczenie regresowe, co oznacza, że może Pani od niej domagać się zwrotu zapłaconych przez Panią do banku kwot. Proszę jednak pamiętać, że Pani roszczenie regresowe także ulega przedawnieniu

Słowa kluczowe: tytuł wykonawczy, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 marca 2008

Poręczyciel kredytu nie nabywa własności nieruchomości zabezpieczonej hipoteką

nieruchomości, gdyż spłata długu ze środków uzyskanych ze sprzedaży zwolni w tym zakresie Pana z długu. Pan w wyniku spłaty należności za dłużnika, nabywa jedynie w stosunku do niego roszczenie regresowe o zwrot zapłaconych przez Pana środków

Słowa kluczowe: poręczenie, umowa poręczenia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Wyjawienie majątku dłużnika

wierzycielowi określoną część długu w ratach miesięcznych. Jako poręczycielowi, który zaspokaja wierzyciela będzie Pani przysługiwać roszczenie regresowe do dłużnika, tzn. będzie Pani mogła się domagać zwrotu od dłużnika, za którego Pani poręczyła zapłaty

Słowa kluczowe: dłuznik, egzekucja, poręczyciel, sąd
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2011

Solidarna odpowiedzialność poręczyciela za spłatę długu

zastrzeżono w poręczeniu inaczej. Panu będzie w przypadku zapłaty przysługiwało roszczenie regresowe do dłużnika głównego, za dokonaną na rzecz wierzyciela zapłatę. Może Pan także spróbować w postępowaniu przeciwegzekucyjnym obalić tytuł wykonawczy, wskazując

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Odpowiedzialność członka zarządu za zawinione i bezprawne działanie lub zaniechanie na szkodę spółki

zwolnienie pozostałych od odpowiedzialności. Ci ostatni jednak mają prawo domagania się (roszczenie regresowe) zwrotu świadczenia od pozostałych osób w takich częściach, jakie wynikają ze stosunku prawnego łączącego współdłużników. W procesie odszkodowawczym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC zakładu pracy

mieć roszczenie regresowe do pracownika, który wyrządził szkodę. Oznacza to, że obciąży ewentualną wypłatą odszkodowania tego pracownika, lub tych pracowników, którzy ze swojej winy taką szkodę wyrządzili. Wysokość takiego roszczenia regresowego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 stycznia 2008

Rękojmia za wady fizyczne przy sprzedaży mieszkania

przypadku sprawy sądowej, może przypozwać do niej osobę, od której sam Pan kupił mieszkanie, wskazując, że ewentualnie w razie przegranej będzie Pan miał do tej osoby roszczenie regresowe, gdyż Pan także zakupił mieszkanie z wadami (chyba, że tu o wadach

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Skutki prawne zawarcia umowy o kredyt wspólnie z osobą trzecią

dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi. W takim przypadku wchodzi Pan z mocy prawa w prawa wierzyciela, a zatem będzie Panu przysługiwało roszczenie regresowe względem kredytobiorcy. Co prawda będzie Pan

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2010

Roszczenie regresowe

spełnienia świadczenia przez osobę rzeczywiście zobowiązaną, jest to tzw. roszczenie regresowe. Spotkamy się z nim także, gdy jeden dłużnik realizuje zobowiązanie w imieniu większej liczby zobowiązanych.

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 22 października 2013

Roszczenie regresowe ubezpieczyciela

Roszczenie regresowe jest określane także jako roszczenie zwrotne lub regres. Jedną z jego form jest tzw. ubezpieczeniowe roszczenie regresowe, polegające na możliwości żądania zwrotu wypłaconej kwoty odszkodowawczej przez zakład ubezpieczeniowy od

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2013
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.