Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaroszczenie poręczyciela
 
Wyszukiwana fraza:

roszczenie poręczyciela

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 15 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zarzuty poręczyciela

, chociażby dłużnik zrzekł się ich albo uznał roszczenie wierzyciela. W razie śmierci dłużnika poręczyciel nie może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy wynikające z przepisów prawa spadkowego. Art. 883 kodeksu cywilnego

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Roszczenie poręczyciela spłacającego długi za dłużnika

zawiadomić o tym niezwłocznie poręczyciela. W razie braku poinformowania poręczyciela o spóźnieniu się dłużnika ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel odpowiada za szkodę jaką poniósł z tego tytułu poręczyciel (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 04.11.2005 roku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2007

Solidarna odpowiedzialność poręczyciela za spłatę długu

dłużnika (a więc w tym rozumieniu także poręczyciela) tych zarzutów, które mógłby on podnieść w postępowaniu rozpoznawczym w celu wykazania, że wierzycielowi nie przysługuje wierzytelność bankowa lub że przysługuje mu w mniejszej wysokości. To samo odnosi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Skutki prawne zawarcia umowy o kredyt wspólnie z osobą trzecią

cała inicjatywa spoczywa na Pana byłej partnerce, gdyż ona jest właścicielem mieszkania. Takie rozwiązanie ma tą zaletę, że sprawa zostaje definitywnie zakończona z Pana punktu widzenia. Zamiana kredytobiorcy na poręczyciela Takie

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2010

Odpowiedzialność poręczyciela

Polski system prawny przewiduje możliwość przejęcia odpowiedzialności za cudzy dług. Tak naprawdę w Kodeksie cywilnym możemy odnaleźć aż dwie instytucje dotyczące tego tematu (przynajmniej w szerokim tego słowa znaczeniu) – umowę, na podstawie której dochodzi do zmiany dłużnika oraz umowę poręczenia. Przejęcie odpowiedzialności za dług…

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2013

Poręczenie kredytu

Zgodnie z treścią art. 876 Kodeksu cywilnego, przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 12 lutego 2013

Umowa poręczenia

Zawarcie jakiejkolwiek umowy zobowiązaniowej powoduje, że dłużnik jest zobligowany do konkretnego świadczenia w określonych warunkach lub czasie. Niekiedy zdarza się jednak, że dłużnik nie może wykonać swojej powinności z różnych, czasami niezawinionych, przyczyn. Zanim zdecydujemy się podpisać jakąkolwiek umowę, szczególnie z wątpliwym dla…

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2013

Czy umowa poręczenia należy, w świetle stosunków prawnorodzinnych, do zakresu czynności zwykłego zarządu?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać…

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2014

Poręczyłeś za cudzy dług? Sprawdź, jak kształtuje się Twoja sytuacja prawna

Umowa poręczenia stanowi sposób zabezpieczenia interesów wierzyciela, któremu - dzięki poręczeniu – stwarza się sposobność poszukiwania zaspokojenia swojej wierzytelności nie tylko w majątku dłużnika głównego, ale również w majątku poręczyciela

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2014

Poręczenie bankowe

Poręczenie jest jedną z form zabezpieczenia określonej wierzytelności. Dzięki niemu wierzyciel ma większą gwarancję należytego wykonania zobowiązania, nie tylko przez samego dłużnika, ale także przez poręczyciela. Jednym z rodzajów poręczenia jest

Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 27 listopada 2013
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.