Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaroszczenia odszkodowawcze
 
Wyszukiwana fraza:

roszczenia odszkodowawcze

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 56 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Roszczenie odszkodowawcze w związku z wydaniem decyzji administracyjnej

Sprawa dotyczy roszczenia odszkodowawczego w związku wydaniem decyzji przez Prezydenta Miasta. Decyzja jako sprzeczna z prawem została uchylona, czy możemy na podstawie art. 160 KPA dochodzić odszkodowania. Jakie są przesłanki przerwania biegu

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 października 2006

Roszczenia pracodawcy wobec pracownika wynikające ze stosunku pracy przedawniają się już po roku

karta obiegowa). Ponadto pracownikowi służy także prawo do powołania się na zarzut przedawnienia roszczenia. W przypadku powstania roszczeń o charakterze majątkowym wynikających ze stosunku pracy, ulegają one przedawnieniu na zasadach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 października 2012

Przedawnienie należności z tytułu niezapłaconego rachunku

, roszczenia te przedawniają się z upływem lat trzech. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne zawiera jedynie w a rt. 108 przepis szczególny, który stanowi, że roszczenia dochodzone na podstawie art. 105 (roszczenia odszkodowawcze dla

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

Upadlość Domu Maklerskiego WGI

środków prawnych, takich jak uczestnictwo w postępowaniu upadłościowym, roszczenia odszkodowawcze itp. System rekompensat stanowi jeden z mechanizmów ochrony interesów inwestorów, zabezpieczając ograniczoną kwotę środków powierzonych przez

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 października 2006

Szkoda majątkowa naprawiona w postępowaniu karnym wchodzi w skład masy spadkowej

przykład prawo własności rzeczy ruchomych i nieruchomych oraz udział we współwłasności, jak również uprawnienia i obowiązki prawnorzeczowe związane z własnością. Do majątku spadkowego wchodzą między innymi - choć z pewnymi wyjątkami - także roszczenia i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2014

Reklamacja uszkodzonej przesyłki a miejsce spełnienia świadczenia przez sprzedawcę

przewoźnikowi. W drodze ostrożnej analogii można przyjąć, iż w przypadku utraty przesyłki w sytuacji unormowanej art. 544 k.c. roszczenia odszkodowawcze wobec przewoźnika przysługują również kupującemu, sprzedawca natomiast powinien udzielić mu

Słowa kluczowe: reklamacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu

natychmiastowego zwrotu rzeczy nie było usprawiedliwione okolicznościami i biorący w użyczenie winien otrzymać termin do opróżnienia lokalu mieszkalnego, umożliwiający mu wykonanie tego zobowiązania w sposób nie narażający go na szkodę. Ewentualne jednak roszczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2012

Zawezwanie do próby ugodowej powinno być pierwszą czynnością w sprawie

, przejawiającą się w ujemnych doznaniach psychicznych pokrzywdzonego spowodowanych uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. W związku z wyrządzeniem szkody na osobie poszkodowany może dochodzić roszczenia o naprawienie szkody majątkowej (art. 444 k.c.) oraz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2011

Odpowiedzialność pośrednika przy sprzedaży mieszkania

odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną Pani. Proszę więc wystosować pismo do pośrednika, w którym opisze Pani zaistniała sytuację i jednocześnie sprecyzuje Pani swoje roszczenia odszkodowawcze względem pośrednika. Ponadto, niezależnie od

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.